Reprezentanți din Turcia, Uzbekistan, Azerbaidjan și Kârgâstan realizează o vizită de studiu în Republica Moldova pentru schimb de experiență în domeniul agricol

Reprezentanți din Turcia, Uzbekistan, Azerbaidjan și Kârgâstan realizează o vizită de studiu în Republica Moldova pentru schimb de experiență în domeniul agricol

Reprezentanții ministerelor și agențiilor cu tangențe în cercetare agricolă din Turcia, Uzbekistan, Azerbaidjan și Kârgâzstan, realizează o vizită de studiu în Republica Moldova, în vederea facilitării transferului de cunoștințe și schimbului de experiențe între țări, informează OFICIAL.

În scopul identificării domeniilor prioritare și a propunerilor de proiecte, specialiștii internaționali au avut o întrevedere cu echipa Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

„Sperăm ca vizitele de cercetare ce le veți efectua în instituțiile de cercetare din Republica Moldova să intensifice interacțiunea între state, să consolideze colaborarea între instituțiile de resort și să contribuie la o dezvoltare armonioasă a cercetării agricole. În prezent, eforturile naționale sunt focusate inclusiv pe fortificarea activităților de cercetare, inovare şi transfer tehnologic, în scopul realizării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă , preluate de către Republica Moldova, conform Agendei 2030. Avem ca obiectiv dezvoltarea capacităților instituțiilor din sfera cercetării și inovării din domeniul agricol, pentru a spori eficiența și competitivitatea”, a comunicat secretarul de stat Vasile ȘARBAN.

Echipa internațională vor avea mai multe întrevederi cu reprezentanții comunităților de cercetare și inovare, unde vor fi discutate progresele științifice și tehnologice din domeniul agricol, precum și vor fi extinse conexiunile comunităților științifice din Republica Moldova, Turcia, Uzbekistan, Azerbaidjan și Kârgâzstan.

Colaborarea regională se realizează în cadrul proiectului ”Sprijinirea schimbului de informații și a dezvoltării capacităților în domeniul cercetării agricole în cadrul Programului de parteneriat FAO-Turcia pentru alimentație și agricultură (FTPP II)”.

Share