Programul Național LEADER – 40 solicitări recepționate pentru acordarea subvențiilor pentru dezvoltarea locală

Programul Național LEADER – 40 solicitări recepționate pentru acordarea subvențiilor pentru dezvoltarea locală

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a finalizat procedura de selectare a grupurilor de acțiune locale și de aprobare a strategiilor de dezvoltare locală în cadrul Programului Național LEADER, informează OFICIAL.

Astfel, în perioada 23 mai-30 iunie, MAIA a recepționat 40 de solicitări de acordare a subvențiilor pentru dezvoltarea locală din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului rural (FNDAMR). Drept rezultat, în temeiul punctajului cumulativ obținut, au fost selectate 40 grupuri de acțiune locală și aprobate 40 strategii de dezvoltare locală pentru finanțare din FNDAMR.

În conformitate cu suma prevăzută în FNDAMR, Ministerul a aprobat pentru finanțare, în limita disponibilă, 37 grupuri de acțiune locală cu suma totală de 173 600 000 lei pentru perioada anilor 2022-2023, respectiv, a câte 86 800 000 lei pentru fiecare an calendaristic.

Astfel, începând cu 12 august 2022, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură inițiază procedura de finanțare a grupurilor de acțiune locală, conform sumelor aprobate. Grupurile de acțiune locală urmează să lanseze apelurile locale de depunere a cererilor de finanțare a proiectelor investiționale pe teritoriile rurale acoperite de acestea. În rezultat, grupurile de acțiune locală vor selecta pentru finanțare proiecte din sectoarele public, antreprenorial și civic, care vor fi evaluate în final de către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură și finanțate.

Reamintim că, alocația financiară pentru Măsura LEADER este stabilită în cuantum de până la 5% din FNDAMR.

Notă: Grupurile de acțiune locală se înregistrează în conformitate cu Legea nr. 50/2021 cu privire la grupurile de acțiune locală, care prevede că grupul de acțiune locală este o asociație nonprofit, apolitică, cu statut de persoană juridică, creată în scopul elaborării și implementării strategiilor de dezvoltare

Share