O săptămână: Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale a înregistrat 44 incendii

O săptămână: Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale a înregistrat 44 incendii

În perioada 20-26 iulie 2015, potrivit sintezei operative zilnice, de către subdiviziunile de poliție ale MAI au fost înregistrate, în total, 495 infracțiuni.

Operându-se cu structura infracționalității înregistrate în perioada de referință, au fost identificate următoarele categorii de infracţiuni:

1) 1 infracţiune excepţional de gravă;

2) 11 infracțiuni deosebit de grave;

3) 57 infracțiuni grave;

4) 267 infracțiuni mai puțin grave;

5) 159 infracțiuni ușoare.

În limitele acestei structuri a infracționalității, au fost identificate următoarele categorii de infracţiuni:

18 infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei;

7 infracţiuni contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei;

5 infracțiuni privind viața sexuală;

16 infracțiuni contra drepturilor politice, de muncă și altor drepturi constituționale ale cetățeanului;

242 infracțiuni contra patrimoniului;

28 infracțiuni contra familiei și minorilor;

25 infracţiuni contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale;

9 infracțiuni economice;

95 infracțiuni în domeniul transporturilor;

19 infracțiuni contra securității și ordinii publice;

4 infracţiuni contra justiţiei;

1 infracţiune contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică;

26 infracţiuni contra autorităţilor publice și a securităţii de stat;

În perioada de referință, au fost stabiliți 55 infractori aflați în căutare, în special: 1 infractor – pentru infracţiuni contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei; 2 infractori – pentru comiterea infracțiunilor contra drepturilor politice, de muncă și altor drepturi constituționale ale cetățeanului; 21 infractori – în cazul infracţiunilor contra patrimoniului; 3 infractori – pentru comiterea infracţiunilor contra familiei şi minorilor; 2 infractori – pentru  infracţiuni contra autorităţilor publice și a securităţii de stat etc.

 Pe drumurile publice din țară au fost înregistrate 56 accidente rutiere, care au avut ca urmare decesul a 8 persoane şi traumatizarea a 76 persoane.

 Ordinea publică şi securitatea circulaţiei rutiere au fost asigurate în cadrul desfăşurării a 63 măsuri în masă, în particular:

33 măsuri social-politice;

16 măsuri cultural-artistice;

11 măsuri sportive;

1 măsură religioasă.

 În vederea sporirii nivelului de siguranță la trafic și ameliorării situației accidentale, au fost desfășurate diverse acțiuni cu caracter preventiv, fiind documentate 10836 contravenții.

În perioada de referință, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale a înregistrat 44incendii, soldate cu decesul unei persoane şi pagube materiale în valoare de circa 149 mii lei. Totodată, de la incendii a fost salvată o persoană şi bunuri materiale în valoare totală de circa 2 mln 410 mii lei.

Legislația frontalieră și migrațională a Republicii Moldova a fost încălcată de către 120persoane, în particular:

11 – încălcarea regimului de trecere legală a frontierei de stat;

21 – încălcarea regulilor de şedere de către cetățenii străini;

55 – încălcarea regimului zonei de frontieră;

7 – uzul de documente false;

5 – transportarea ilegală a mărfurilor și bunurilor;

21 – cetățeni depistați în baza consemnelor.                       

 

 

Mihaela Rotari

 

Share