O echipă a Curții de Conturi – în vizită la Camera de Conturi Suceava

O echipă a Curții de Conturi – în vizită la Camera de Conturi Suceava

Echipa Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), condusă de Eduard Moroșan, membru al CCRM, a efectuat o vizită de lucru la Camera de Conturi Suceava a Curții de Conturi a României.

Contribuirea la consolidarea bunelor practici în gestionarea finanțelor publice și partajarea experienței în acest domeniu a fost obiectivul vizitei de lucru.

În cadrul discuțiilor bilaterale cu Iuliana Serediuc, șefa Camerei de Conturi, precum și cu colegii de la Camera de Conturi, au fost împărtășite practicile pe care le aplică la moment în realizarea acțiunilor de audit, inclusiv modul de colectarea a probelor de audit, desfășurarea ședințelor de conciliere și de examinare a modului de urmărire a implementării măsurilor dispuse spre remediere.

Un alt subiect a vizat statutul auditorului în cadrul sistemului de funcționari publici, modul de aprobare și alocare a resurselor financiare către instituția de audit, în special dificultățile în asigurarea independenței financiare a instituției și posibilitatea de motivare financiară a cadrelor.

Reprezentanții CCRM au împărtășit practica aferentă accesului liber la informații în realizarea misiunilor de audit și colaborarea în acest sens cu Serviciul fiscal, vamal, Agenția de Servicii Publice și cu alte organe deținătoare de informații relevante.

La fel, a fost abordat subiectul transferurilor din bugetul de stat acordate APL, precum și valoarea acestora în bugetul entității.

Menționăm că întrevederea a fost organizată în contextul partajării bunelor practici și cooperării instituționale instituite între cele două instituții supreme de audit de-a lungul anilor.

Share