Numărul persoanelor fizice care au primit semnătura electronică eliberată de CTIF – în creștere

Numărul persoanelor fizice care au primit semnătura electronică eliberată de CTIF – în creștere

În primul trimestru al anului curent, numărul persoanelor fizice care au primit semnături electronice, eliberate de Centrul de înregistrări al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) a crescut, față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 12,8% și a alcătuit peste 4,5 mii.

Per total, numărul persoanelor fizice și persoanelor juridice care au obținut, în primul trimestru, semnături electronice a sporit cu 8% și constituit 5 460.

Potrivit datelor Centrului de înregistrări al CTIF, ponderea persoanelor fizice în numărul total al celor care au obținut semnături electronice în primul trimestru al anului 2019 a crescut, față de aceeași perioadă a anului 2018, de la 79% la 83%, iar ponderea persoanelor juridice s-a micșorat de la 21% la 17%.

Specialiștii Centrului explică ritmul mai rapid de creștere a numărului de cereri a persoanelor fizice privind obținerea semnăturilor electronice prin extinderea și diversificarea fluxului de documente electronice, apariția unor tipuri noi de servicii publice electronice, care necesită autentificarea electronică.

Persoanele fizice și persoanele juridice utilizează semnătura electronică pentru a semna la distanță documente, acte, cereri sau declarații oficiale fără a se prezenta la oficiile instituțiilor publice, economisind timp și resurse financiare.

Doritorii de a obține semnătura electronică de la CTIF pot completa cererea respectivă în regim on – line, accesând link – ul https://office.fsi.md/pki/office/create-order-1 sau o pot completa la unul din Centrele regionale de conectare ale CTIF localizate în municipiile: Chișinău, str. Constantin Tănase 6, etajul 3, biroul 303; Bălţi, str. Ştefan cel Mare 128, biroul 103; Comrat, str. Comsomolului  20, biroul 2.

Specialiștii Centrelor de conectare perfectează documentele în baza cererilor solicitanților și le transmit către Centrul de înregistrări al CTIF pentru generarea semnăturii electronice. Procedurile de recepționare a cererilor, procesarea datelor și eliberarea semnăturii electronice durează cel mult 30 minute.

Mihaela Rotari 

Share