Lecție-model la rugby la Școala Sportivă Specializată Republicană de Acrobatică şi Rugby

Lecție-model la rugby la Școala Sportivă Specializată Republicană de Acrobatică şi Rugby

Vineri, 16 octombrie, în incinta Școlii Sportive Specializate Republicane de Acrobatică şi Rugby din capitală s-a desfășurat lecția publică la rugby, grupa avansați – anul II, concepută şi structurată în conformitate cu Planul de activitate al Direcției Sport pentru anul 2015 al Ministerului Tinteretului și Sportului.

La lecția publică de rugby cu tematica “Tehnica posesiei balonului”, “Tehnica contactului cu adversarul, contactului cu solul”și “Tehnica formării grupajelor”, efectuată de Nicolae Bragarenco, profesor-antrenor de categorie superioară, au asistat conducătorii școlilor sportive și reprezentanți ai Direcţiei Sport a Ministerului.

Din punct de vedere strategic, lecţia s-a manifestat drept favorabilă  pentru stimularea interesului cognitiv al elevilor şi crearea situaţiilor depracticare a exercițiilor sportive. S-a operat cu metodele didactice intuitive (explicarea, povestirea) şi practice (demonstrare, executarea procedeelor).

Aceste metode au fost reuşit adaptate la obiectivele, conţinutul şi etapele lecţiei:

1. Organizarea colectivului de elevi: salutul, anunţarea temelor, verificarea echipamentului şi aflarea unor abateri de la starea normală de sănătate

2. Pregătirea organismului pentru efort

3. Prelucrarea analitică a aparatului locomotor sau influenţarea selectivă aaparatului locomotor

4. Dezvoltarea sau verificarea calităţilor motrice, viteză și îndemânare

5. Învăţarea, consolidarea, perfecţionarea , verificarea deprinderilor şi priceperilor motrice

6. Dezvoltarea și verificarea calităţilor motrice, forţă și rezistenţă

7. Revenirea organismului după efort

Profesorul-antrenor a utilizat drept inventare și utilaj sportiv fluierul, cronometrul, mingi de rugby, conuri, perne de percuție. Tipurile de interacţiuni au variat de la frontal, grup şi individual la independent şi dirijat. Managementul clasei a asigurat favorizarea lucrului în grup și încadrarea tuturor sportivilor în procesul de predare-învăţare.

Resursele temporare au fost corect distribuite, trecerea de la o etapă la alta a fost reuşită, fără întreruperi, urmând o înlănţuire a conţinuturilor vizate. 

Mihaela Rotari
Share