La CCRM a avut loc audierea implementării recomandărilor în cadrul Proiectului „Agricultura competitiva în Moldova”

La CCRM a avut loc audierea implementării recomandărilor în cadrul Proiectului „Agricultura competitiva în Moldova”

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat Raportul misiunii de follow-up asupra implementării cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 55 din 8 noiembrie 2017 cu privire la Raportul auditului performanței Proiectului „Agricultura competitiva în Moldova”, informează OFICIAL.

„Auditul a avut ca scop evaluarea eficienței activităților și măsurilor întreprinse de către entitățile responsabile de implementarea cu succes a Proiectului, precum și a economicității și eficacității utilizării mijloacelor financiare și a bunurilor achiziționate în cadrul acestuia”, susțin reprezentanții CCRM.

La fel, ei spun că obiectivul general al misiunii de follow-up a constat în verificarea faptului dacă factorii de decizie din cadrul entităților auditate au întreprins toate măsurile necesare privind implementarea cerințelor și recomandărilor de audit.

În vederea remedierii situațiilor atestate, prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 55 din 8 noiembrie 2017, autorităților responsabile le-au fost înaintate spre implementare 3 cerințe și 9 recomandări.

În cadrul misiunii de follow-up, pentru evaluarea nivelului implementării cerințelor și recomandărilor de audit, au fost analizate acțiunile realizate în perioada anilor 2018-2020, intervievate persoanele-cheie, precum și examinate informațiile prezentate de către: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Banca Mondială, Inspecția Financiară și Agenția pentru Supraveghere Tehnică.

Rezultatele misiunii de follow-up relevă că, din totalul celor 3 cerințe și 9 recomandări înaintate celor 6 entități, 10 cerințe și recomandări au fost implementate integral, 1 cerință a rămas neimplementată și 1 recomandare irealizabilă.

Acțiunile întreprinse de către instituțiile responsabile, pe parcursul anilor 2018 – 2020, nu au fost suficiente pentru atingerea obiectivelor stabilite.

Deși, Agenția pentru Supraveghere Tehnică a inițiat verificări asupra volumelor și costului lucrărilor executate pentru construcția și reconstrucția obiectivelor: punctele de inspecție la frontieră Criva, Tudora, Leușeni și Giurgiulești, precum și Laboratorul regional pentru zona de nord Bălți, măsurile întreprinse nu s-au soldat cu nici un rezultat în vederea executării cerinței Curții de Conturi, iar situația actuală afectează în continuare eficiența utilizării resurselor financiare aferente construcției și reconstrucției obiectivelor din cadrul Proiectului.

Deși, Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului în comun cu Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură au depus eforturi pentru realizarea recomandării Curții de Conturi de a asigura restituirea mijloacelor bănești de către beneficiarii considerați neeligibili de către Banca Mondială și de către audit, reexaminând toate dosarele de solicitare a sprijinului financiar, în lipsa probelor pertinente, către instanțele de judecată au fost înaintate acțiuni de restituire a mijloacelor bănești doar către 3 beneficiari ai Proiectului. Astfel, situația atestată este cauzată de ambiguitățile criteriilor de eligibilitate stabilite de către Acordul de finanțare a Proiectului, Manualul Operațional al Proiectului, comparativ cu Hotărârea Guvernului nr.735 din 10.09.2014 și Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr.120 din 17.06.2015, ce a condus în final la imposibilitatea recuperării de către Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură a mijloacelor financiare de la beneficiari.

Analizând măsurile întreprinse de către entitățile vizate, misiunea de follow-up constată că, deși au fost depuse eforturi pentru eliminarea deficiențelor identificate în auditul precedent, totuși, la momentul actual, rămân neeliminate unele nereguli din perioada anterioară. Prin urmare, în funcție de nivelul de executare, se distinge un nivel de implementare a cerințelor și recomandărilor de 91%.

Cristina Pendea

Share