Instruiri pe tema „conversie spre agricultura ecologică” vor avea loc

Instruiri pe tema „conversie spre agricultura ecologică” vor avea loc

În cadrul Programului de parteneriat EaP GREEN, finanțat de Comisia Europeană și alți donatori, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) lansează o inițiativă de promovare a agriculturii ecologice în regiunea Parteneriatului estic, cu accent pe Armenia, Moldova și Ucraina.

Agricultura ecologică oferă un potențial mare pentru regiune, asigurând o tranziție mai largă la economia ecologică, și oferă oportunități pentru reducerea efectelor socio-ecologice externe ale agriculturii industriale, conservă mediul rural, restabilește funcționalitatea ecosistemelor și oferă acces la piețele internaționale în creștere. Mai mult ca atît, aceasta contribuie la crearea locurilor noi de muncă și sporirea veniturilor (în special în comunitățile rurale), promovarea afacerilor noi și a agro-turismului, ajutînd la atenuarea și dezvoltarea capacităților de adaptare la schimbările climatice.

În acest context, UNEP în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și A.O.”ProRuralInvest”, organizează un curs de instruire, ce vizează fermierii și producătorii agricoli în perioada de conversie la agricultura ecologică în Republica Moldova.

Două ateliere de instruire, cu durata de o zi vor fi organizate în Chișinău în luna iunie pentru 15 fermieri.

În cadrul activităților de instruire vor fi explicate practicile ecologice de management agricol și vor date recomandări privind rotația culturilor în cultivarea ecologica, măsurile de protecție a plantelor cu mijloace de protecție bio – ecologice pentru următoarele culturi ca: struguri, piersici, prune, caise, fructe de pădure; vor fi explicate procedurile de certificare a producției agroalimentare ecologice, cultivarea plantelor medicinale în sistemul ecologic, precum și creșterea animalelor în sistem ecologic.

După finalizarea cursului de instruire, fermierii / producătorii agricoli interesați și selectați, vor fi asistați în elaborarea unui plan de afaceri adaptat pentru conversia de la practicile agricole convenționale, la practicile agricole ecologice. Va fi oferit suport suplimentar pentru procesul de certificare.

Criteriile de eligibilitate pentru participanții la instruiri sînt:
1. Înregistrarea ca fermieri / producători agricoli în domeniu;
2. Proprietar de teren agricol sau arendaș a terenurilor agricole din Republica Moldova;
3. Studii / cunoștințe în agricultură, sau cunoștințe în agricultura ecologică;
4. Interesul în conversia spre agricultura ecologica.

Fermierii interesați sau persoanele, care întruesc criteriile de eligibilitate de mai sus, se pot înregistra la tel: 23-50-80 sau veni la biroul AO ProRuralInvest: Str. 31 august 1989, nr. 98, Oficiul 411, MD 2004, mun. Chișinău.

Participanții selectați vor fi contactați și vor fi informaţi detaliat referitor la data și locul activităților de instruire. Costurile de transport și alimentare vor fi acoperite pentru participanții selectați.

Maria Roșca

Share