Institutul de Istorie: Solicităm forurilor de decizie politică să identifice momentul oportun pentru repunerea în dezbatere a…

Institutul de Istorie: Solicităm forurilor de decizie politică să identifice momentul oportun pentru repunerea în dezbatere a…

Institutul de Istorie a semnat o rezoluție, pe care a adresat-o primelor persoane în stat, informează OFICIAL.

Potrivit semnatarilor, este necesară punerea în discuție a propunerii de reîntoarcere a instituțiilor de cercetare în subordinea Academiei de Științe. În același timp, ei spun că. Academia de Științe a Moldovei necesită o reformă profundă.

Vedeți adresarea Institutului:

„Doamnei Maia SANDU, Președintele Republicii Moldova

Domnului Igor GROSU, Președintele Parlamentului Republicii Moldova

Doamnei Natalia GAVRILIȚA, Prim-ministrul Republicii Moldova

 Rezoluție

Ca urmare a discutării demersului acad. Valeriu PASAT „Academia de Științe a Moldovei: a fi sau a nu fi”, adresat Președinției, Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova, Adunarea generală a Institutului de Istorie:

  1. 1. Își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu starea de criză prelungită și de incertitudinea care continuă să planeze asupra științei academice și cercetării științifice din Republica Moldova, consecință a unor încercări nereușite de reformare a domeniului cercetării și inovării din anii precedenți;
  2. 2. Solicită forurilor de decizie politică din Republica Moldova să identifice momentul oportun pentru repunerea în dezbatere publică a celor mai potrivite și eficiente căi și mijloace de reformare a domeniului cercetării și inovării, a științei istorice academice, în vederea asigurării progresului continuu al acesteia, în condițiile pregătirii Republicii Moldova pentru obținerea statutului de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene;
  3. 3. Consideră necesară punerea în discuție a propunerii de reîntoarcere a instituțiilor de cercetare în subordinea Academiei de Științe – instituție cu experiență instituțională de organizare și coordonare a sectorului de cercetare și inovare. În același timp, împărtășim convingerea că Academia de Științe a Moldovei necesită o reformă profundă a activității sale, cel mai bun model de urmat fiind Academia Română. Afectată profund de ineficiența „reformelor” fostelor guvernări, Academia de Științe a Moldovei, în egală măsură cu întreaga comunitate științifică, urmează să revină pe făgașul ei autentic, de cel mai înalt for științific din Republica Moldova, conectată la realizările științei naționale și internaționale.

Adunarea generală a Institutului de Istorie

17 martie 2022”.

Share