Discuții la CCRM privind ajustarea Manualului auditului financiar

Discuții la CCRM privind ajustarea Manualului auditului financiar

Aplicarea eficientă a metodologiei de audit stă la baza auditurilor de înaltă calitate și eficiente. Rezultatele evaluării colegiale peer review au confirmat existența unei metodologii de audit financiar solide, totodată, a evidențiat un număr limitat de domenii în care cerințele standardelor ISSAI ar putea fi abordate mai explicit de ghidurile și orientările metodologice aprobate de Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), transmite OFICIAL.

Menționăm că, exercițiul de peer review a presupus evaluarea performanței instituției în domeniile de activitate selectate, precum independența și cadrul legal, guvernarea, auditul financiar și relațiile cu părțile interesate.

Astfel, în cadrul unei ședințe, auditorii CCRM au fost familiarizați cu completările operate în Manualul auditului financiar. Respectiv, la etapa de planificare a unei misiuni de audit, potrivit ISSAI, va fi întocmită o notă de comunicare privind competențele membrilor echipei de audit.

Totodată, vor fi operate modificări la evaluarea materialității, fiind arătate exemple practice pentru o înțelegere mai bună. La fel, participanții au fost informați despre ajustările referitor la elaborarea sintezei privind rezultatele testelor de audit efectuate, utilizarea probelor de audit obținute în misiunea precedentă, comunicarea rezultatelor auditului, eșantionarea în audit, etc.

Discuțiile au fost interactive, auditorii fiind implicați în abordarea subiectelor, care în consecință vor aduce plusvaloare și îmbunătățiri la elaborarea unui raport de audit financiar.

Menționăm că, ajustările operate în Manualul de audit financiar au fost elaborate cu suportul expertului european Kevin Suttie, în cadrul proiectului UE „Asistență tehnică pentru îmbunătățirea calității regularității și auditului performanței desfășurate de Curtea de Conturi a Republicii Moldova”.

Cristina Pendea

Share