Înregistrarea nașterilor se va face direct în incinta IMSP Institutul Mamei și Copilului

Înregistrarea nașterilor se va face direct în incinta IMSP Institutul Mamei și Copilului

Certificatul de naștere este primul document oficial, care este eliberat gratuit de către Agenția Servicii Publice (ASP), la înregistrarea nou-născuților. Părinții copiilor născuți la IMSP „Institutul Mamei și Copilului” vor putea primi certificatul pe loc, până la externarea din maternitate, fără a fi nevoie să se deplaseze ulterior la Oficiul Stării Civile din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale ASP.

În acest sens, ASP anunță reluarea activității de înregistrare a faptelor de naştere a nou-născuților în incinta IMSP Instituției Medico-Sanitară Publică Institutul Mamei şi Copilului (mun. Chişinău, str. Burebista, 93).

Pentru obținerea certificatului de naștere este nevoie de:

certificatul medical constatator al nașterii, care confirmă nașterea copilului;
actele de identitate ale părinților;
certificatul de căsătorie.

În cazul în care părinții nu doresc să perfecteze certificatul de naștere în maternitate, atunci cu aceleași acte trebuie să se adreseze la Oficiul Stării Civile din cadrul Centrului multifuncțional al ASP în a cărui rază teritorială a avut loc nașterea sau conform înregistrării la domiciliu/reședință a părinților.

Obligația de a declara naşterea copilului o au părinţii sau unul dintre ei în termen de cel mult trei luni din ziua naşterii copilului, iar nerespectarea fără motiv întemeiat de către părinţi sau persoanele care îi înlocuiesc a termenului de depunere a declarației cu privire la naşterea copilului, atrage după sine răspunderea contravenţională.

Informaţia cu privire la documentele necesare a fi prezentate la declararea faptului naşterii nou-născutului poate fi vizualizată accesând https://www.asp.gov.md/ro/servicii/persoane-fizice/11/111/ig.

Share