Iată rezultatele concursului privind finanțarea din buget a proiectelor culturale în 2015!

Iată rezultatele concursului privind finanțarea din buget a proiectelor culturale în 2015!

Ministerul Culturii a organizat astăzi, 02 februarie curent, o conferință de presă cu privire la rezultatele concursului vizând finanțarea din bugetul de stat în anul 2015 a proiectelor culturale ale asociațiilor obștești.
Conform deciziei Consiliului de Expertiză al Ministerului Culturii din 23 decembrie 2013 (proces verbal nr. 3), Ministerul Culturii a elaborat un nou Regulament cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfăşurate de asociaţiile obşteşti,  care a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 834 din 8 octombrie 2014.

Necesitatea noului Regulament a fost dictată de creșterea bruscă în ultimii ani a interesului societății civile față de promovarea proiectelor culturale, precum și de stabilirea unor rigorile în vederea creșterii calității proiectelor culturale. Or, vechiul Regulament nu corespundea spiritului timpului, fiind necesare în același timp, modificări serioase de fond și de ordin tehnic.

În noua variantă a Regulamentului cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfăşurate de asociaţiile obşteşti au fost operate schimbări de fond și redacționale la majoritatea absolută a compartimentelor.

Au operate următoarele modificări de bază:
– au fost formulate principiile finanțării proiectelor culturale: libera concurență, transparența, diversitatea, neretroactivitatea, nediscriminarea;
– au fost stabilite criteriile finanțării proiectelor culturale (în total sunt 10 criterii: Capacitatea asociației de a realiza proiectul; Fundamentarea obiectivelor; Motivarea bugetului; Capacitatea asociației de a atrage resurse financiare și parteneri; Importanţa culturală a proiectului; Importanţa socială a proiectului; Actualitatea proiectului, încadrarea în obiectivele și acțiunile strategiei de dezvoltare a culturii naționale; Impactul proiectului; Durabilitatea proiectului; Calitatea mecanismului de monitorizare și evaluare a rezultatelor).
– a fost revizuită și completată lista documentelor care urmează a fi depusă de către solicitanți pentru concurs;
–  au fost revizuiți termenii de depunere și examinare a proiectelor;
– au fost modificate prevederile tehnice din anexe, acestea fiind înlocuite cu 7 formulare noi;
– a fost modificată modalitatea de încheiere a contractelor de finanţare între minister şi asociațiile obștești, precum și forma de raportare.
Cota finanțării de stat a proiectelor culturale stabilită prin Legea bugetului pentru anul 2015 pentru asociațiile obștești, este de 2 mln lei.
La Concursul proiectelor culturale ediția 2015 au fost depuse 111 proiecte culturale venite din partea a 71 de asociații obștești, inclusiv uniuni de creație.
Comparativ cu anul precedent pentru anul 2015, cota participării la Concurs a asociațiilor obștești ușor a scăzut de la 76 la 71 de asociații. Totodată a fost atestată și o ușoară scădere a numărului proiectelor culturale depuse – 111 pentru anul 2015 în comparație cu 134 pentru anul 2014.
Cu toate acestea, cota asociațiilor care vor beneficia de finanțare a proiectelor culturale în anul 2015 este mai mare în comparație cu anul 2014, respectiv:  44 de asociații au obținut finanțări pentru anul 2015, ceea ce este cu 6 asociații mai mult decât în anul 2014, când au beneficiat de finanțare a proiectelor 38 asociații.
Totodată, a crescut și cota proiectelor câștigătoare, pentru anul 2015 sunt finanțate  62 proiecte culturale sau cu 9 mai multe în comparație cu anul 2014, când au fost finanțate 53 proiecte culturale.
Proiectele culturale finanțate sunt clasificate în 8 categorii, care în ordinea alfabetică se prezintă după cum urmează: Artă populară și muzeografie, Arte vizuale, Cinematografie, Cultura comunitară, Literatură, Muzică, Muzică,  Patrimoniu cultural și Teatru.
În anul 2015 se remarcă creșterea cotelor de finanțare pentru domeniile arte vizuale, cinematografie și muzică. În același timp, finanțarea proiectelor din alte domenii culturale s-a păstrat fie la nivelul anului 2014 sau au marcat o anumită scădere, acest fapt fiind cauzat de calitatea proiectelor depuse.
Lista proiectelor culturale ale asociaţiilor obşteşti cu finanţare parţială  de la bugetul de stat în anul 2015

Maria Roșca

Share