Iată ce venituri a avut CNAS de la începutul anului

Iată ce venituri a avut CNAS de la începutul anului

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 5 luni ale anului 2019, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 9 774,3 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (21 732,8 mil. lei) la nivel de 45,0%.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 5 383,9 mil. lei sau 42,2% comparativ cu suma anuală precizată de 12 770,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2018, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 289,6 mil. lei sau cu 5,7%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 4 331,4 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

– 2 826,4 mil. lei – destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 46,8% din suma anuală precizată pe anul 2019 de 6041,0 mil. lei, şi sunt cu 574,7 mil. lei (25,5%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent;

– 1 505,0 mil. lei – destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 53,0% din suma anuală precizată pe anul 2019 de 2 839,7 mil. lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 9 251,3 mil. lei sau 42,6% comparativ cu suma anuală precizată de 21 732,8 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2018, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 1 375,7 mil. lei sau cu 17,5%.

În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 523,0 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 iunie 2019 a constituit 540,0 mil. lei.

Mihaela Rotari

Share