Guvernatorul BNM: Rata anuală a inflației a fost marginal inferioară valorii anticipate în Raportul asupra inflației, februarie 2024

Guvernatorul BNM: Rata anuală a inflației a fost marginal inferioară valorii anticipate în Raportul asupra inflației, februarie 2024

Conduita restrictivă a politicii monetare promovate pe parcursul anilor 2021-2022 a condiționat revenirea, în luna octombrie 2023, și menținerea inflației în intervalul de ±1,5 puncte procentuale de la ținta de 5,0 la sută. Astfel, în primele trei luni ale anului curent, rata anuală a inflației a continuat tendința descendentă începută la finele anului 2022 – arată Raportul asupra inflației nr.2, prezentat de guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu.

Potrivit sursei, în trimestrul I 2024, rata anuală a inflației a fost marginal inferioară valorii anticipate în Raportul asupra inflației, februarie 2024. Rata anuală a inflației s-a diminuat de la 4,2 la sută în luna decembrie 2023 până la 3,9 la sută în luna martie 2024. În prima lună a anului curent aceasta a înregistrat o majorare până la 4,6 la sută, după care și-a reluat tendința observată pe parcursul anului precedent. Ca rezultat, similar trimestrului IV 2023, rata anuală a inflației s-a plasat în intervalul de ±1,5 puncte procentuale de la ținta de 5,0 la sută.

Totodată, rata medie anuală a inflației a constituit 4,3 la sută în trimestrul I 2024, fiind cu circa 1,1 puncte procentuale inferioară celei din trimestrul precedent. Traiectoria descendentă a inflației la începutul anului curent și menținerea acesteia în intervalul de ±1,5 puncte procentuale de la ținta de 5,0 la sută în trimestrul I 2024 a fost susținută de cererea internă modestă, care a exercitat presiuni dezinflaționiste asupra prețurilor, în contextul creșterii moderate a veniturilor disponibile ale populației în termeni reali și al incertitudinii din regiune. Presiuni dezinflaționiste au continuat să fie determinate de traiectoria prețurilor la produsele alimentare pe piața internațională, dar și de efectele recoltei bogate din anul precedent. Un anumit impact a fost generat de scăderea unor tarife la serviciile comunale în prima parte a anului, precum și de efectele compensațiilor acordate populației pentru resursele energetice în perioada rece a anului. Totodată, presiuni inflaționiste în primele trei luni ale anului curent au fost determinate de ajustarea politicii fiscale și de unele șocuri sectoriale adverse.

„În ultima perioadă, tendința descendentă a ratei anuale a prețurilor în industrie a continuat, conturând astfel premise pentru temperarea presiunilor acestora asupra prețurilor unor subcomponente ale IPC în perioada următoare. Pe lângă acest fapt, cererea internă va continua să exercite un impact dezinflaționist, care va fi atenuat de efectul generat de finalizarea perioadei de compensare a tarifelor pentru populație. Modalitatea de ajustare a tarifelor, situația tensionată în regiune și riscurile escaladării acesteia mențin incertitudinea pronunțată aferentă prognozei inflației”, a subliniat guvernatorul.

Share