Facilități pentru cetățenii străini oferite de Biroul Migrație și Azil al MAI

Facilități pentru cetățenii străini oferite de Biroul Migrație și Azil al MAI

Ministerul Afacerilor Interne informează despre serviciile ce sunt oferite cetățenilor străini de către Biroul Migrație și Azil (BMA) al MAI, care continuă să fie accesibile, prin oferirea unui regim optim de înregistrare, examinare și acordare a informațiilor solicitate, în termeni mai restrânși.

Astfel, reamintim celor interesați că este funcțională aplicația mobilă Earlyone, cu ajutorul căreia se poate reduce la minim timpul de așteptare la cozi. Cu ajutorul acesteia, tichetul de așteptare poate fi rezervat de la distanță, în dependență de necesitățile solicitantului.

Un alt serviciu accesibil și care se efectuează online este solicitarea de către străini a adeverinței privind atribuirea numărului de identificare de stat (IDNP) la adresa de email: migratie.sd@bma.gov.md. Mai multe detalii puteți obține accesând următorul link: https://bit.ly/3SOO17s

Serviciul public „Verificarea preliminară a dosarului, pentru acordarea dreptului de ședere unor categorii de străini” vine în asistența asociațiilor sau acționarilor, persoanelor juridice cu investiții străine și persoanelor cu funcții de conducere a întreprinderilor, care desfășoară activitatea de antreprenoriat. Astfel, în scopul verificării preliminare de către BMA a dosarului ce urmează a fi depus, însoțit de solicitarea unui drept de ședere, beneficiarii pot expedia un mesaj sub formă de text la adresa: antreprenor@bma.gov.md cu anexarea copiilor de acte scanate. Informații detaliate puteți găsi accesând următorul link: https://bit.ly/3SsvdLn

La fel, BMA oferă servicii și la Ghișeul unic de documentare a străinilor cu programare prealabilă. Programarea se realizează prin intermediul Centrului de Apel, la numărul de telefon 022 820-007.

În acest context, Ministerul Afacerilor Interne informează că, în prezent, specialiștii în domeniul migrației și azilului lucrează la un proiect pentru modificarea unor acte normative privind regimul străinilor. Proiectul conține unele ajustări și completări în scopul uniformizării şi specificării exprese a cerințelor privind documentarea străinilor. Acesta va contribui la reducerea semnificativă a cazurilor de interpretare a normelor legale fiind stabilite expres toate cerințele, precum și va conține proceduri clare de examinare și acordare a dreptului de ședere.

Astfel, proiectul prevede facilitarea documentării cetățenilor Statelor UE, în contextul obținerii de către Republica Moldova a statutului de țară candidat pentru aderare la UE. La fel, sunt revizuite unele condiții de angajare în câmpul muncii a cetățenilor străini (posibilitatea de detașare a lucrătorului străin în altă localitate, la altă întreprindere care aparține aceluiași angajator), precum și sunt modificate unele condiții pentru dreptul de ședere provizorie în scop de reîntregire a familiei cu cetățeni ai Republicii Moldova. Menționăm, proiectul urmează în scurt timp să fie prezentat spre aprobare.

Share