Două întreprinderi farmaceutice urmează a fi preluate de două companii

Două întreprinderi farmaceutice urmează a fi preluate de două companii

Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care „Grin – Farm” SRL intenționează să preia controlul unic asupra Întreprinderii Mixte Moldo – Ungară „RihpangalFarma” SRL și preluarea controlului unic asupra Întreprinderii Mixte „Gedeon Richter – Rețea Farmaceutică” SRL de către „Brivofarm” SRL.

Domeniul de activitate al părților implicate în operațiunea de concentrare economică notificată îl reprezintă – piața farmaceutică.

În vederea stabilirii compatibilităţii concentrării economice cu mediul concurenţial normal, autoritatea de concurenţă va analiza operaţiunea notificată, în conformitate cu Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012 şi Regulamentul privind concentrările economice, aprobat prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei nr. 17 din 30.08.2013.

Consiliul Concurenţei este interesat în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la agenţii economici terţi referitor la modul în care concentrarea economică notificată, afectează sau poate afecta concurenţa de pe piaţa dată.

Observaţiile şi punctele de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă prin fax, la numărul: 022 27 37 43, prin e-mail, la adresa: office@competition.md sau prin poştă la următoarea adresă: Consiliul Concurenţei, MD-2001, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73/1.

Cristina Pendea

Share