Domeniile prioritare pentru extinderea Proiectului Băncii Mondiale ”Reforma Învățământului în Moldova”

Domeniile prioritare pentru extinderea Proiectului Băncii Mondiale ”Reforma Învățământului în Moldova”

Revizuirea programei școlare și simplificarea acesteia, formarea profesională a viitorilor pedagogi, consolidarea capacităților Inspectoratului Național Școlar și Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, precum și alte obiective sunt domeniile stabilite pentru extinderea finanțării în vederea modernizării învățământului în Moldova. În perioada 13-17 iunie curent, o misiune a Băncii Mondiale a efectuat o vizită de lucru la Ministerul Educației, cu scopul de a identifica principalele dimensiuni ale educației, ce vor beneficia de suport în următorii ani.

În cadrul întrevederii cu delegația Băncii Mondiale, ministrul educației Corina Fusu a subliniat necesitatea reconceptualizării sistemului de pregătire inițială și continuă a cadrelor didactice pentru a spori calitatea educației în instituțiile de învățământ: ”Elaborarea și includerea modulului psihopedagogic în instituțiile de învățământ superior ar permite absolvenților de la specialitățile conexe, dar care nu sunt cu profil pedagogic, să activeze în calitate de pedagogi. În felul acesta, în laboratoarele școlare de fizică, chimie, biologie, etc. ar preda nu doar buni teoreticieni, ci și buni practicieni.”

Totodată, doamna ministru a solicitat suportul experților pentru elaborarea proiectului Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților, proiectului Cadrului Național al Calificărilor la domeniul Științe ale Educației, precum și a altor acte normative. Un aspect important a vizat revizuirea curriculumului școlar în vederea simplificării și adaptării conținutului acestuia pentru ca tânăra generație să fie pregătită corespunzător pentru viața de adult.

De asemenea, a fost examinată oportunitatea dezvoltării Sistemului Informaţional de Management în Educație (SIME), care să includă date nu numai despre școli primare, gimnazii și licee, ci și despre instituțiile de învățământ preșcolar, profesional tehnic, învățământ superior.

Participanții la întrevedere au mai discutat despre posibilitatea preluării practicilor internaționale pentru consolidarea capacităților Inspectoratului Național Școlar și Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare.

Referindu-se la rezultatele vizitei în Moldova, liderul de echipă Andrea C. Guedes, ofițer superior de operațiuni în domeniul Practici Globale Educaționale, Banca Mondială, a apreciat importanța domeniilor propuse pentru colaborare de către Ministerul Educației: ”Voi elabora un raport detaliat pe marginea fiecărei propuneri în parte. Este necesar să stabilim, de comun acord, asupra căror obiective ne vom concentra eforturile pentru a atinge rezultatele cele mai bune. La realizarea lor putem implica specialiști și parteneri internaționali, care să vă ofere expertiza necesară.”

Reamintim că, pe parcursul acestei săptămânii, delegația Băncii Mondiale a mai avut întrevederi cu șefi de direcții și instituții subordonate Ministerului Educației, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor și ai Fondului de Investiții Sociale din Moldova.

Vizita misiunii Băncii Mondiale a avut loc în cadrul Proiectului Băncii Mondiale ”Reforma Învățământului în Moldova”.

????????????????????????????????????

Mihaela Rotari

Share