Curtea de Conturi împărtășește experiența sa colegilor din Azerbaidjan

Curtea de Conturi împărtășește experiența sa colegilor din Azerbaidjan

La invitația Curții de Conturi a Republicii Azerbaidjan (CCRA), o delegație a Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) întreprinde o vizită de lucru la în orașul Baku, Azerbaidjan, în perioada 1-2 decembrie curent. Vizita este întreprinsă în scopul partajării experienței și cunoștințelor pe un șir de aspecte ale activității instituției colegilor de la instituția omoloagă, care a inițiat un amplu proces de reformare și dezvoltare.

În prima zi a vizitei delegația CCRM, condusă de Natalia Trofim, șefă Direcție generală de audit, a avut o întrevedere cu Vugar Gulmammadov, Președintele CCRA, în cadrul căreia au fost discutate practicile existente de examinare a rapoartelor de audit de către cele două instituții supreme de audit (ISA). Totodată, Președintele CCRA a menționat importanța cooperării între cele două ISA pe aspecte comune ce vor contribui la consolidarea auditului public extern în conformitate cu standardele internaționale.

Examinarea rapoartelor de audit de către CCRM, organizarea ședințelor publice, comunicarea cu părțile interesate, planificarea auditului prin prisma comunicării cu părțile interesate, managementul resurselor umane, sistemul de salarizare și motivația financiară și non-financiară a personalului au fost principalele subiecte prezentate de către echipa CCRM. De asemenea, în contextul vizitei echipa CCRM și-a împărtășit experiența cu referire la auditul bugetului de stat și auditul rapoartelor financiare consolidate.

Procesul de audit în sistemul informațional și monitorizarea recomandărilor de audit, metodologia relevantă și dezvoltarea sistemului informațional „Registrul misiunilor de audit” de către CCRM au captat atenția colegilor de la CCRA. Experiența Curții de Conturi a Republicii Moldova în procesul de monitorizare a recomandărilor de audit urmează a fi examinată în continuare de colegii de la CCRA, în contextul preluării bunelor practici internaționale.

Menționăm că, scopul principal al vizitei a fost  partajarea experienței Curții de Conturi, precum și examinarea modalităților de consolidare în continuare a relațiilor existente între cele două instituții.

Share