Curtea de Conturi a participat la Conferința națională privind controlul intern managerial

Curtea de Conturi a participat la Conferința națională privind controlul intern managerial

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat la Conferința Națională pe tema „Controlul intern managerial în autoritățile publice locale: provocări, reușite și perspective”. Evenimentul a fost organizat de către Programul Comunitatea Mea, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru dezvoltare Internațională (USAID).

Scopul acestei conferințe a fost de a susține Guvernul Republicii Moldova în implementarea Planului de acțiuni privind avansarea implementării sistemului de control intern managerial (CIM) în autoritățile publice locale, prin implicarea experților locali.

Conferința a întrunit reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, inclusiv reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Inspecția Financiară, parteneri de dezvoltare și experți locali, mediul academic. Reprezentanții acestor instituții au fost invitați să discute despre oportunitatea și necesitatea dezvoltării sistemului de control intern managerial în administrația publică locală (APL) din Republica Moldova. Discuțiile au fost inițiate prin prisma întrebărilor:

Cum și în ce măsură trebuie să se schimbe capacitățile și resursele autorităților publice locale din Republica Moldova pentru a îmbunătăți calitatea sistemului de CIM?
Care trebuie să fie următorii pași în dezvoltarea sistemului de CIM a administrației publice locale eficiente, centrată pe angajament solid față de cetățeni?
Participanții la discuții și-au împărtășit provocările, istoriile de succes privind managementul performanțelor și al riscurilor în APL, bunele practici și perspectivele identificate în domeniul CIM.

În context, Ecaterina Paknehad, șefă a Aparatului CCRM, a relatat că Curtea de Conturi a fost și rămâne în continuare un actor important și proactiv în consolidarea controlului financiar public intern și în promovarea răspunderii manageriale pentru gestionarea optimă a resurselor conform obiectivelor entității publice, pe baza principiilor bunei guvernări. În cadrul misiunilor de audit public extern, Curtea de Conturi respectă cerințele standardelor internaționale de audit (SIA INTOSAI) și supune evaluării sistemul CIM și activitatea auditului intern, iar rezultatele obținute sunt utilizate la stabilirea riscurilor, determinarea abordării de audit, precum și la analiza generală asupra modului în care au fost gestionați banii și patrimoniul public, a menționat dna Paknehad.

Menționăm că Programul Comunitatea Mea colaborează cu 91 de primării și comunități din Republica Moldova pentru a consolida capacitățile aleșilor locali ca să poată asigura o guvernare eficientă, transparentă și responsabilă, care va accelera dezvoltarea comunităților rurale și a serviciilor publice.

Share