Consultări în consolidarea integrității la Ministerul Apărării

Consultări în consolidarea integrității la Ministerul Apărării

La Ministerul Apărării, se desfășoară consultări bilaterale cu echipa de experţi internaționali a Programului de consolidare a integrităţii în sectorul de securitate şi apărare (Building Integrity Programme — BI), oferit de NATO în cadrul Parteneriatului pentru Pace.

Vizita are loc în contextul consultărilor în realizarea procesului de autoevaluare a consolidării integrității în instituția de apărare.

Programul se înscrie în şirul instrumentelor și inițiativelor NATO ce vizează facilitarea înţelegerii riscurilor de corupţie, precum şi identificarea acţiunilor în vederea consolidării integrităţii, creşterii transparenţei şi îmbunătăţirii responsabilităţii în sectorul de apărare şi securitate. Programul oferă o diagnosticare a nivelului corupţiei în instituţia de apărare, precum şi posibilele acţiuni practice de prevenire şi îmbunătăţire a măsurilor anticorupţie în cadrul entităţii publice.

La ședințele de lucru au participat specialiști în domeniul integrității instituționale din subdiviziunile Ministerului Apărării și Marelui Stat Major al Armatei Naționale, precum și reprezentanți ai Platformei societății civile. Astfel, în mod practic, s-a analizat Raportul de evaluare inter pares elaborat cu suportul experților internaționali în baza Chestionarului de autoevaluare completat de Ministerul Apărării.

Implementarea Programului de consolidare a integrităţii în sectorul de securitate şi apărare reprezintă un angajament asumat de către Republica Moldova, inclus în instrumentele de cooperare şi anume: Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova — NATO, Procesul de Planificare şi Revizuire a Parteneriatului, şi Iniţiativa de Consolidare a Capacităţilor de Apărare, precum și Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei Naţionale de Apărare pentru anii 2018-2022.

Share