Consiliul Sectorial privind asistența externă în domeniul protecției sociale s-a întrunit în ședință

Consiliul Sectorial privind asistența externă în domeniul protecției sociale s-a întrunit în ședință

La 16 octombrie  curent, conducerea şi specialiştii principali ai Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF), împreună cu  reprezentanţii organizaţiilor internaţionale partenere ale MMPSF, ce implementează proiecte de asistenţă externă în domeniul protecției sociale, s-au întrunit în Şedinţa Consiliului Sectorial privind asistența externă în domeniul protecției sociale. Evenimentul a fost prezidat  de  ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei şi co-președintelui Consiliului,  Ian McFarlane, director de țară UNFPA.

Scopul activităţii Consiliului Sectorial privind asistența externă în domeniul protecției sociale este de a îmbunătăţi procesul de coordonare a activităţii comune a MMPSF şi a organizaţiilor donatoare în domeniul muncii şi protecţiei sociale, de a creşte eficienţa, eficacitatea şi durabilitatea asistenţei externe acordate de organizaţiile internaţionale.

În cadrul şedinţei au fost  prezentate Planul de acţiuni 2016 a MMPSF, precum şi  priorităţile strategice ale MMPSF, acestea fiind în concordanţă cu Programul de Guvernare 2015-2018, Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2020”, Acordul de Asociere R. Moldova – Uniunea Europeană (UE) şi notele informative din partea partenerilor de dezvoltare.

Ministru Buga a reiterat importanța asistenței externe, care vine să accelereze procesele iniţiate de MMPSF: „Asistența externă sprijină procesul de restructurare și reformare a sistemului de protecție socială existent din RM, pentru a îmbunătăți cuprinderea și performanța acestuia. Obiectivele noastre sunt sporirea calității vieții, asigurarea cu servicii sociale sigure, complexe,  care să acopere necesitățile la zi ale populației. Astfel, pot să afirm că realizările de anvergură, din fiecare ramură a domeniului social, s-a bucurat de suport considerabil din partea donatorilor străini.”

Co-președintele Consiliului Sectorial privind asistența externă în domeniul protecției sociale,  Ian McFarlane, director de țară UNFPA, a felicitat noua echipă de conducere ministerială cu ocazia organizării unui eveniment la care pentru prima dată a participat un număr impresionant de participanţi, menţionând: „ Vă asigurăm că suportul nostru este continuu şi ferm. Cunoaştem problemele şi ne angajăm să vă susţinem  în continuare, concentrându-ne pe cele mai stringente necesităţi în domeniul protecţiei sociale”.

Totodată, au fost trecute în revistă mai multe proiecte realizate cu suportul asistenţei externe, printre care se numără: elaborarea standardelor ocupaționale (un concept nou al legii privind ocuparea forței de muncă), cartografierea localităților, elaborarea Ghidului practic pentru cetățenii care muncesc în Federația Rusă, suport în cadrul campaniei națională pentru extinderea securității sociale asupra economiei informale, suport în dezvoltarea cadrului normativ și crearea serviciilor sociale comunitare pentru dezinstituționalizarea copiilor și persoanelor cu dizabilități, reabilitarea profesională a persoanelor cu dizabilități, incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, crearea platformei pentru abilitatea femeilor în accesarea profesiilor IT, știință, tehnologii, energie ş.a.

Consiliul de coordonare a asistenţei externe în domeniul muncii şi protecţiei sociale a fost creat la 17 februarie 2010, în calitate de organ consultativ cu funcţii de programare şi monitorizare a proiectelor şi programelor din domeniu, iar ultima sa şedinţă a avut loc la 7 mai 2015.

Mihaela Rotari

Share