Condiţiile de activitate a specialiştilor veterinari, analizate la o întâlnire

Condiţiile de activitate a specialiştilor veterinari, analizate la o întâlnire

La 3 ianuarie curent, în incinta Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor a avut loc întâlnirea reprezentanţilor Biroului executiv al Asociației Republicane a Medicilor Veterinari din Moldova (ARMVM), Preşedintele Asociaţiei, profesor universitar, dl. Starciuc Nicolae,  membru al Biroului executiv al Asociaţiei, profesor cercetător, dl Erhan Dumitru, cu Directorul General ANSA dl Sula Ion, Directorul General Adjunct al ANSA dl. Toma Ion, Inspector principal al Direcţiei Sănătatea şi Bunăstarea Animalelor a ANSA dl Manciu Alexandru.

Reprezentanții ANSA au fost informați despre discuţiile şi doleanțele medicilor veterinari de liberă practică şi a inspectorilor veterinari din regiunile rurale şi urbane din republică, despre starea lucrurilor cu referire la condiţiile de activitate a specialiştilor veterinari, asigurarea cu biopreparate, consumabile, remunerarea muncii, condiţiile sociale (spaţii de serviciu pentru medicii de liberă practică, asigurarea cu transport pentru deplasarea prin localităţile rurale etc. ).

Discuţiile au decurs într-o atmosferă binevoitoare şi  lucrativă. Conducerea ANSA a asigurat toată susținerea pentru  o colaborarea productivă pe viitor în remedierea situaţiei din  cadrul serviciului medical veterinar din republică.

Mihaela Rotari 

Share