Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie va fi modernizat

Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie va fi modernizat

Pe 23 iulie curent, Ministrul Ion SULA, a participat la şedinţa extinsă a Grupului de lucru pentru implementarea Conceptului „Centrul de Excelenţă şi principiile de modernizare a Colegiului Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din mun. Chişinău”, care a avut loc la Colegiul menţionat, din or.Stăuceni.

În cadrul  şedinţei s-a discutat asupra  Proiectului investiţional privind crearea Centrului de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie, care va fi finanţat de Banca Europeană de Investiţii. Proiectul vine să contribuie la procesul de modernizare a educaţiei vocaţionale în agricultură prin crearea unui Centru de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie în cadrul CNVVC, un proiect modern, implementat în baza modelelor de centre de educaţie şi cercetare, similare celor din ţările UE, care va îmbina cele mai bune practici în domeniul educaţiei tehnice şi pregătirii de specialişti calificaţi pentru sectorul vitivinicol, cu cele mai performate metode şi tehnologii, atît în viticultură, cît şi în vinificaţie,  accentul fiind pus, în special, pe vinificaţie la scară mică şi producerea vinurilor de calitate din struguri de soiuri internaţionale, dar şi locale.

Participanţii la lucrări, reprezentanţi ai Filierei Vinului, Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, Universităţii Tehnice din Moldova, Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice, precum şi reprezentanţii întreprinderilor vinicole, proiectelor din sectorul vitivinicol, primarul or.Stăuceni ş.a., şi-au exprimat opiniile privind necesitatea îmbunătăţirii prevederilor proiectului investiţional, conform unor modele europene de excepţie, deja funcţionale şi cunoscute în domeniu.

În discursul său, Ministrul a menţionat că, proiectul pus în discuţie va avea impact direct nu doar asupra beneficiarilor de educaţie, instruire şi pregătire din cadrul CNVVC, dar şi asupra altor părţi interesate,  precum mediul de afaceri din sectorul vitivinicol, vinificatori antreprenori, asociaţii de profil din agricultură, instituţii de cercetare-dezvoltare şi de învăţămînt superior de specialitate, extensiune, precum şi sectorul turistic. Spre final, Ministrul a solicitat celor prezenţi să examineze subiectele şi propunerile discutate, pentrui a reveni la temă şi a lua decizii concrete asupra proiectului respectiv, la o următoare şedinţă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Roşca

Share