Circa 80 de angajați ai CCRM au participat la o instruire

Circa 80 de angajați ai CCRM au participat la o instruire

Circa 80 de angajați ai Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), la data de 3 martie curent, au participat la sesiunea de instruire cu genericul Buletinul metodologic nr. 18 „Opinia contrară”, emis în luna februarie curent, de comun cu expertul UE Kevin Suttie. Sesiunea de instruire s-a desfășurat în regim de teleconferință, informează OFICIAL.

La demararea instruirii, Andrei Munteanu a vorbit despre importanța discuțiilor pe marginea opiniei de audit emise în cadrul unui audit financiar. De asemenea, Munteanu a remarcat despre importanța proiectului de lege nr. 221 care a fost aprobat în lectura a doua de către Parlament în luna ianuarie curent, care stabilește temei suplimentar de răspundere managerială – emiterea unei opinii contrare de către CCRM. Din aceste considerente este important a documenta și argumenta suficient concluziile auditorului care au stat la baza emiterii opiniei contrare, a menționat Andrei Munteanu.

Sesiunea de instruire a fost organizată de Direcția generală metodologie, planificare și raportare, fiind moderată de Tatiana Vozian, șef Direcție generală CCRM și Lucia Draguțan, auditor principal CCRM. Participanții au fost informați cu Buletinul metodologic „Opinia contrară”, în care sunt elucidate prin exemple concrete, caracteristicile efectului pervaziv și exemple de „Bază pentru opinia contrară”. De asemenea, auditorii au pus în discuție mai multe aspecte, precum criteriile pentru selectarea opiniei modificate, însemnătatea impactului semnificativ și efectul pervaziv, cazurile, când auditorul exprimă „Opinia contrară”, etc.

Cristina Pendea

Share