Curtea Constituțională s-a expus cu privire la atribuțiile Guvernului demisionar

Curtea Constituțională s-a expus cu privire la atribuțiile Guvernului demisionar

Curtea Constituțională a Republicii Moldova (CCM) a examinat astăzi sesizarea nr. 2a/2021 privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea cu privire la Guvern nr. 136 din 7 iulie 2017, depusă de Președintele Republicii Moldova la 11 ianuarie 2021, și a luat o hotărâre, informează OFICIAL.

Curtea a admis parțial sesizarea depusă.

Astfel, până la modificarea legii de către Parlament, Curtea a considerat necesar să stabilească o soluție provizorie. „Așadar, Guvernul al cărui mandat a încetat va putea numi sau propune pentru numire persoane în funcții de demnitate publică (altele decât miniștrii) sau în funcții publice pentru un termen determinat până la o nouă numire (a aceleiași persoane sau a alteia) efectuată de Guvernul cu puteri depline.

În concluzie, Curtea a declarat neconstituționale articolul 15 alin. (2) lit. e) și alin. (3) și articolul 23 alin. (6) din Legea cu privire la Guvern nr. 136 din 7 iulie 2017, în partea care îi interzice Guvernului al cărui mandat a încetat să numească sau să propună pentru numire persoane în funcții de demnitate publică (altele decât miniștrii) sau în funcții publice.

Curtea a recunoscut constituționale articolul 15 alin. (2) lit. e) și alin. (3) și articolul 23 alin. (6) din Legea cu privire la Guvern nr. 136 din 7 iulie 2017, în partea care îi interzice Guvernului al cărui mandat a încetat să elibereze din funcție persoanele cu funcţie de demnitate publică sau funcționarii publici, cu excepția cazurilor de imposibilitate obiectivă a persoanelor de a-şi îndeplini atribuţiile.

De asemenea, Curtea i-a trimis Parlamentului o adresă prin care i-a solicitat să reglementeze competențele Guvernului al cărui mandat a încetat și să opereze modificări în legislația relevantă în conformitate cu raționamentele Hotărârii pronunțate astăzi”, a declarat Domnica Manole, președintele Curții.

Cristina Gurez

Share