Avocatul Poporului pentru drepturile copilului: Situația copiilor străzii rămâne a fi una în dificultate

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului: Situația copiilor străzii rămâne a fi una în dificultate

În fiecare an, la data de 21 martie, în toată lumea se sărbătorește Ziua Internațională a Copiilor Străzii. În acest context, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a prezentat Raportul „Respectarea drepturilor copiilor care duc un mod de viață stradal”.

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a menționat : „Instituirea unei astfel de zile a constituit o reacție necesară pentru a readuce, an de an, în conştiinţă comunității internaționale responsabilitatea fiecărei națiuni şi a fiecăruia dintre noi de a respecta şi promova drepturile fundamentale ale copiilor şi, mai ales, ale copiilor străzii”.

Subiectul discutat în cadrul conferinței de presă a fost în atenția Ombudsmanului Copilului pe parcursul întregului mandat de 7 ani, s-a monitorizat respectarea drepturilor copiilor în situație de stradă prin prisma respectării standardelor internaționale de către autoritățile statului la nivel legislativ, executiv și administrativ. În același timp, s-a analizat care sunt acțiunile autorităților pentru a preveni abandonul familial și a serviciilor de plasament, care sunt serviciile dezvoltate pentru copii în situație de stradă, cât de prietenoase sunt acestea.

Pentru a sublinia importanța acestei probleme, s-au întreprins un șir de acțiuni : întâlniri și discuții cu factorii de decizie, cu reprezentanții autorităților tutelare, actorii mecanismelor de cooperare intersectorială ; au fost elaborate rapoarte tematice, care au analizat funcționalitatea sistemului de protecție a drepturilor copilului și a mecanismelor de cooperare intersectorială ; s-au investigat cazuri individuale ; au fost înaintate recomandări pentru îmbunătățirea situației.

Subiectul „copiilor care duc un mod de viață stradal” a fost introdus și pe agenda Comisiei parlamentare drepturile omului şi relații interetnice, fiind sub control parlamentar.

În cadrul conferinței de presă a vorbit și Tatiana Mărgărint, expert independent (autorul raportului), care a scos în evidență cele mai ample probleme din acest domeniu, recomandările care au fost înaintate autorităților și concluziile acestui raport. Totodată, s-a discutat și despre rezultatele sondajelor în urma interviurilor oferite de copii.

La final, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a reiterat că : „Situația copiilor străzii rămâne a fi una în dificultate, dar cu aportul și suportul instituțiilor de stat, sperăm că aceasta se va redresa”.

Raportul poate fi vizualizat la următorul link:
http://ombudsman.md/…/Raportul-Tematic-%E2%80…

Share