„Apă-Canal Chișinău” a deschis uşile unui nou Centru comercial și asistență clienți

„Apă-Canal Chișinău” a deschis uşile unui nou Centru comercial și asistență clienți

S.A. „Apă-Canal Chișinău” a deschis uşile unui nou Centru comercial și asistență clienți, pentru a asigura o relație directă consumator – furnizor.

Noul Centru este dotat cu tehnologii performante informaţionale pentru deservirea rapidă a clienţilor. Astfel, angajații Centrului vor acorda tuturor consumatorilor consultanţă în vederea soluţionării tuturor problemelor ce țin de competența furnizorului de apă.

În cadrul Centrului comercial și asistență clienți vor activa 11 ghișee și 3 case. Tot aici, vor activa doi angajați care vor primi contoarele pentru verificare și reparație. Concomitent, vor putea fi deservite câte 16 persoane.

Aici, consumatorii vor putea obține răspunsuri la orice întrebare ce ţine de domeniul alimentării cu apă şi de canalizare, începând cu solicitarea de obţinere a Avizului de branşare/racordare, coordonarea proiectelor de construire a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, perfectarea contractelor privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi terminând cu achitarea facturilor pentru serviciile prestate, taxelor pentru verificarea contoarelor etc.

În funcţie de solicitări, atât consumatorii casnici, cât şi consumatorii non-casnici (agenţii economici) se pot adresa la ghişee şi depune cereri privind modificarea adresei pentru factură, pentru corespondență, solicitări privind debranșarea de la rețelele de alimentare cu apă în perioada lipsei din țară sau încetarea temporară a activității întreprinderii, cereri privind reeșalonarea datoriei (achitare în rate), eliberarea facturilor pentru eliberarea Avizului de branşare/racordare a instalaţiilor interne de apă şi canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare,  eliberarea procesului-verbal de pregătire pentru exploatarea PERMANENTĂ a instalaţiilor şi reţelelor de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate (F-5).

De asemenea, consumatorii pot depune cereri pentru sigilarea/desigilarea nodului apometric, resigilarea după înlăturarea scurgerii, dar și solicitări privind ajutorul tehnic în vederea înlăturării scurgerilor pe reţeaua (conducta)  aflată în gestiunea consumatorului (contra plată). Tot aici există și un punct de recepție a contoarelor de apă pentru verificare metrologică şi reparaţia acestora.

Amenajarea și utilarea noului Centru comercial și asistență clienți a costat circa 3,3 mil. lei, surse proprii ale furnizorului de apă.

Mihaela Rotari 

Share