ANRE România a povestit ANRE Moldova cum soluționează provocările cu care se confruntă participanții la piața energiei electrice

ANRE România a povestit ANRE Moldova cum soluționează provocările cu care se confruntă participanții la piața energiei electrice

Membrii Consiliului de Administrație și angajații Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova (ANRE) au participat la o ședință de lucru cu reprezentanții Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din România (ANRE).

Scopul întrevederii a fost efectuarea unui schimb de experiență privind implementarea Regulilor pieței energiei electrice, în special, a mecanismului calculării și facturării dezechilibrelor create în rețeaua electrică de participanții pieței energiei electrice. Colegii de la ANRE România au oferit mai multe informații privind modalitatea de soluționare a provocărilor cu care se confruntă participanții la piața energiei electrice, inclusiv operatorul sistemului de transport, responsabil de determinarea dezechilibrelor și a valorilor dezechilibrelor ce urmează a fi compensate de părțile responsabile pentru echilibrare. Partea română a invitat reprezentanții ANRE din Republica Moldova să efectueze o vizită de lucru la București, în scopul preluării unei experiențe practice de aplicare a mecanismelor de echilibrare în România.

De asemenea, părțile au discutat despre procedurile de autorizare a electricienilor în Republica Moldova și România, în ce privește activitățile de executare a instalațiilor electrice. Astfel, după o ajustare a reglementărilor naționale este posibil de elaborat o procedură de recunoaștere reciprocă a autorizațiilor/adeverințelor emise de ANRE România și ANRE Republica Moldova, oferind posibilitatea specialiștilor să desfășoare activități în ambele state.

Ședința de lucru are loc în baza Programului de Cooperare și Asistență dintre ANRE a Republicii Moldova și ANRE din România, semnat la 26 septembrie 2019.

Share