ANRE informează despre măsurile de protecție împotriva supratensiunilor atmosferice

ANRE informează despre măsurile de protecție împotriva supratensiunilor atmosferice

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) aduce la cunoștință despre importanța și necesitatea pregătirii instalațiilor electrice din posesia consumatorilor noncasnici, care au în proprietate posturi de transformare și linii electrice aeriene, pentru funcționare în perioada de intensificare a supratensiunilor atmosferice.

Conform prevederilor Normelor de amenajare a instalațiilor electrice, instalațiile electrice trebuie să fie asigurate cu protecție contra supratensiunilor atmosferice, inclusiv contra loviturilor directe ale trăsnetului și de undele supratensiunilor atmosferice, care se răspândesc pe liniile electrice.

În același timp, conform prevederilor pct. 516 din NE1-01:2019 ”Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici”, anual, până la începerea sezonului supratensiunilor atmosferice, este necesar de verificat starea protecției contra supratensiunilor atmosferice a instalațiilor de distribuție și liniilor electrice, și de asigurat funcționalitatea mijloacelor de protecție contra supratensiunilor atmosferice și supratensiunilor interne.

În conformitate cu prevederile documentelor normativ-tehnice menționate, în scopul prevenirii întreruperilor în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor care au în gestionare linii electrice aeriene și posturi de transformare, este necesar de întreprins cel puțin următoarele măsuri tehnice:

  1. Evaluarea corespunderii instalațiilor de legare la pământ cu documentația de proiect și schemele de execuție;
  2. Examinarea vizuală a posturilor de transformare, inclusiv a aparatelor de protecție contra supratensiunilor atmosferice;
  3. Examinarea vizuală a conductoarelor liniilor electrice aeriene și a integrității legăturilor pe consola stâlpului;
  4. Examinarea stării tehnice a izolatoarelor montate la liniile electrice aeriene cu schimbarea izolatoarelor defectate;
  5. Verificarea prezenței și corespunderii limitatoarelor de supratensiune la tensiunea 10 kV și 0,4 kV la posturile de transformare;
  6. Curățarea traseelor de vegetație perenă din zona de protecție a liniilor electrice aeriene;
  7. Executarea încercărilor și măsurărilor aparatelor de protecție și echipamentelor rețelelor electrice, verificarea valorilor curenților de scurgere, confirmate prin procese verbale emise de laboratorul electrotehnic;
  8. Măsurarea rezistenței prizelor la pământ, legăturilor metalice și verificarea stării elementelor constructive ale acestora, confirmate prin procese verbale emise de laboratorul electrotehnic.

În acest context, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în temeiul art. 14, alin. (1), lit. j) din Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și în conformitate cu prevederile NE1-01:2019 ”Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici”, solicită prezentarea informațiilor cu privire la măsurile întreprinse de consumatorii noncasnici, care au în proprietate posturi de transformare și linii electrice aeriene, pentru pregătirea acestora în scopul funcționării fiabile și inofensive în perioada de intensificare a supratensiunilor atmosferice, inclusiv informații cu privire la efectuarea măsurărilor și încercărilor de laborator a aparatelor de protecție contra supratensiunilor atmosferice și prizelor de pământ.

Informația se va prezenta la adresa anre@anre.md până la data de 30.04.2023.

Consultările necesare pot fi obținute de la personalul Serviciilor teritoriale ale Agenției (datele de contact sunt plasate pe pagina oficială a ANRE la compartimentul „Supravegherea energetică”, rubrica „Lista serviciilor teritoriale”).

Share