Amnesty International: Promisiuni în loc de toalete construite în școli sau cum actuala guvernare „a exclus” din bugetul de stat banii promiși pentru construcția și reparația grupurilor sanitare în școli

Amnesty International: Promisiuni în loc de toalete construite în școli sau cum actuala guvernare „a exclus” din bugetul de stat banii promiși pentru construcția și reparația grupurilor sanitare în școli

După trei decenii de independență a Republicii Moldova, toaletele neconforme și lipsa accesului la apă potabilă în școli continuă să fie o pată pe imaginea sistemului de învățământ. Școlile fără apă potabilă, cu sanitație și igienă necorespunzătoare sunt un mediu cu risc sporit pentru sănătatea elevilor, ceea ce este o încălcare gravă a drepturilor copiilor.

De-a lungul timpului, autoritățile s-au tot întrecut în promisiuni. Așa ne-am pomenit că, în anul 2023, încă avem sute de toalete în curtea școlii, iar hârtia igienică, săpunul și apa sunt un lux. Chiar și acolo unde condițiile par decente, elevii ne-au spus, prin intermediul sondajelor, că responsabilii doar se laudă că asigură școlile cu produsele de igienă necesare.

Deși societatea civilă a semnalat problema mai mulți ani la rând, autoritățile publice nu prezintă statistici oficiale despre numărul de școli cu toalete neconforme și nu se grăbesc să soluționeze problema. Aceasta denotă faptul că, fie problema nu este luată în serios, fie sunt alte priorități decât sănătatea copiilor.

La sfârșitul anului 2022, printr-o solicitare de informație către Ministerul Educației și Cercetării, am aflat că fiecare a șaptea școală din Republica Moldova încă are toaleta în curte. Potrivit aceluiași minister, în 175 din cele 1.208 școli și licee din Republica Moldova, elevii merg încă la toaletele din curte, iar în 24 școli  nu există nici apă potabilă.

Cine este responsabil de asigurarea condițiilor de igienă în instituțiile de învățământ?

Responsabilii de la Ministerul Educației și Cercetării afirmă că, în conformitate cu standardele și regulamentele aprobate în comun cu Ministerul Sănătății, autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura buna funcționare a instituțiilor de învățământ, ale căror fondatoare sunt. Responsabilitatea pentru îndeplinirea regulilor și normativelor o poartă conducătorii sau persoanele cu funcții de răspundere din cadrul organizațiilor de proiectare, construcție și exploatare a instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal.

De asemenea, centrele municipale și raionale de medicină preventivă sunt responsabile de controlul respectării regulilor și normativelor sanitaro-epidemiologice de stat privind igiena instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal. În realitate însă deseori, controalele au un caracter simbolic și, de cele mai multe ori, neconformitățile depistate nu sunt raportate. Pentru că managerii școlilor cunosc data efectuării controalelor, aceștia au posibilitatea să asigure instituțiile cu produse de igienă, creând astfel aparența condițiilor sanitare conforme. Dar, aceste îmbunătățiri dispar, după ce controalele au fost efectuate. Deseori, managerii instituțiilor de învățământ și reprezentanții autorităților administrației publice locale, în special cele din mediul rural, afirmă că nu au resurse financiare suficiente pentru a îndeplini toate regulile și normativele sanitaro-epidemiologice de stat, iar problema asigurării instituțiilor de învățământ cu acces la apă și canalizare ține de serviciul public de canalizare din localitate -o cheltuială imensă, care nu poate fi acoperită din bugetul local.

Astfel, suntem în situația în care o problemă gravă, care vizează sănătatea a mii de elevi, este pasată de la o autoritate la alta, iar principalul responsabil este dificil de identificat.

Ministerul Educației și Cercetării se bazează pe administrațiile publice locale, care fie nu au bani suficienți, fie nu acordă prioritate problemei.

Promisiunile actualei guvernări: 25 de milioane de lei pentru reabilitarea și construcția blocurilor sanitare în școli

În perioada campaniei electorale din 2021, una dintre măsurile promise de către actualul partid de guvernământ era asigurarea condițiilor adecvate pentru igiena și sănătatea copiilor și elevilor, prin construcția și repararea blocurilor sanitare și a cantinelor moderne în toate școlile și grădinițele[1].

Astfel, anul trecut, Guvernul a alocat mai mulți bani pentru infrastructură, inclusiv pentru reabilitarea și construcția blocurilor sanitare în școli și licee. Mai exact, în bugetul de stat pentru anul 2022 a fost majorată suma pentru reparația și dotarea blocurilor sanitare în școli până la 25 de milioane de leiPotrivit declarațiilor deputatului din fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Eugen Sinchevici, în cadrul unei conferințe de presă din data de 26 noiembrie 2021, „cu 25 de milioane de lei vom reuși să reparăm aproximativ 85 de instituții pe an doar din bugetul propriu”. Totodată, a fost suplinit Fondului național de dezvoltare regională cu 400 de milioane de lei, pentru lansarea unui Program național de dezvoltare locală, prin care urmau să fie finanțate inclusiv proiecte ce vizează infrastructura socială. Adițional, Guvernul se află la etapa de pregătire a procesului de negociere cu Banca Mondială, pentru finanțarea unui proiect în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare, care va avea și o componentă separată – dotarea instituțiilor de învățământ cu servicii de apeduct și canalizare.

Formarea unui grup de lucru și elaborarea unui regulament referitor la construcția blocurilor sanitare

Mai mult decât atât, în cadrul aceleiași conferințe de presă, s-a promis formarea unui grup de lucru pe lângă Prim-ministru, cu participarea reprezentanților Parlamentului, Ministerului Finanțelor, Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Administrației Publice Locale și ai societății civile, care va monitoriza lucrările și va asigura valorificarea investiției. Grupul de lucru trebuia să pregătească un plan de acțiuni, etapizat și detaliat, astfel încât fiecare copil să aibă acces la condiții sanitare decente. „Vom elabora și un regulament, care va prevedea clar cum trebuie să fie abordată construcția, reparația și mentenanța blocurilor sanitare”, anunța deputatul Eugen Sinchevici.

Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării au fost mai modești în promisiuni. Planul de activitate al Ministerului Educației și Cercetării pentru anul 2022 prevedea renovarea grupurilor sanitare în 30 de instituții de învățământ general (comparativ cu 85 de instituții, promise de către membrii fracțiunii parlamentare PAS în 2022, și „toate  școlile și grădinițele”, promise în campania electorală în 2021), până în august 2022.

Nici până astăzi Grupul de lucru nu a fost format, iar promisiunile de a repara sau reconstrui blocuri sanitare în toate școlile nu au fost realizate.

Promisiunile autorităților versus situația la sfârșitul anului 2022

În toamna anului 2022, A.O. „Amnesty International Moldova”, prin intermediul unei solicitări de informații, a încercat să afle cum a fost distribuită suma de 25 de milioane de lei pentru renovarea/construcția blocurilor sanitare în școli.

Din răspunsul oferit de către Ministerul Educației și Cercetării am aflat că: „prin Legea nr. 260/2022 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022, din bugetul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (instituția responsabilă de implementarea bugetului pentru renovarea blocurilor sanitare) au fost excluse mijloacele financiare alocate pentru implementarea proiectelor de renovare/construcție a blocurilor sanitare și de renovare a blocurilor alimentare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal”.

Această informație, însă, nu a fost anunțată public. Nici pe pagina web a Ministerului Educației și Cercetării și nici în spațiu public nu a apărut informație despre acest subiect.

În același răspuns, Ministerul Educației și Cercetării menționează vag despre existența mai multor programe și proiecte de dezvoltare regională și locală, care urmează a fi implementate în perioada anilor 2022-2024.

RECOMANDĂRILE AMNESTY INTERNATIONAL MOLDOVA

Constatăm cu regret că școlile din Moldova, cu toaleta în curte, sunt în continuare neglijate de către autorități. Contrar așteptărilor societății, după promisiunile electorale, atestăm lipsa transparenței din partea autorităților și lipsa unui program național pentru soluționarea acestei probleme.

În aceeași țară, în timp ce unii copii, în special cei din mediul urban, beneficiază de condiții de învățământ din cele mai bune, alții nu au măcar toaletă în interiorul școlii, fiind astfel discriminați pe criteriu geografic și fiindu-le încălcate drepturile la sănătate și sanitație.

Amnesty International Moldova recomandă:

Elaborarea unui Program național de instalare a grupurilor sanitare în interiorul școlilor

Soluționarea problemei școlilor cu toaletele în curte sau neconforme ar putea fi realizată doar prin elaborarea unui Program național de instalare a grupurilor sanitare în interiorul școlilor, prin alocarea bugetelor la nivel central. Guvernul și Parlamentul Republicii Moldova trebuie să planifice și să aloce resurse financiare din bugetul de stat, pentru construcția grupurilor sanitare în interiorul tuturor instituțiilor de învățământ din Republica Moldova. Ministerul Educației și Cercetării trebuie să colaboreze cu autoritățile publice locale, pentru a evalua situația din instituțiile de învățământ și a prezenta costurile necesare realizării programului național.

Programul trebuie să fie sincronizat cu Standardele Organizației Mondiale a Sănătății și Drepturile Omului cu privire la accesul la apă și igienă în școli a tuturor copiilor, inclusiv a celor cu necesități speciale

  • În fiecare instituție de învățămât să existe grupuri sanitare anexate sau integrate în clădirea de bază a acesteia și nu amplasate într-o clădire separată, în afara instituției.
  • În fiecare școală să existe un număr suficient de toalete pentru fete, băieți, profesori, profesoare și persoane cu dizabilități.
  • OMS recomandă câte o cabină la 25 de fete sau femei și o cabină, plus un pisoar, la 50 băieți sau bărbați. Toaletele pentru profesori și elevi trebuie să fie construite după aceleași standarde.
  • Grupurile sanitare să fie accesibile tuturor, inclusiv personalului și copiilor cu nevoi speciale.
  • Toaletele trebuie să asigure intimitate și siguranță.
  • Blocurile sanitare trebuie să corespundă normelor de igienă și să fie ușor de curățat.
  • Lângă closete trebuie să fie lavoare, apă și săpun.
  • Să fie introduse proceduri de curățenie și întreținere, pentru ca toaletele să fie curate și funcționale în permanență.

Sperăm că autoritățile vor acorda o atenție mai mare problemei asigurării condițiilor corespunzătoare normelor în grupurile sanitare din toate instituțiile de învățământ din țară. Pentru că toți copiii din Republica Moldova au dreptul la condiții de igienă decente!

Share