Agenţia „Moldsilva”, despre cazul de la ocolul silvic Bobeica!

Agenţia „Moldsilva”, despre cazul de la ocolul silvic Bobeica!

„Recent, în cadrul unei emisiuni TV am aflat cu stupoare că un pădurar prenume  Bîrsa Ion, luptând cu „nedreptăţile” din domeniul forestier, ar fi depistat exploatări forestiere supranormă cam de vreo 155% la lemn de lucru şi circa 65 % la lemn de foc la parchetele Ocolului Silvic Bobeica. În acelaşi context, ni se mai spune că responsabilitatea civică a pădurarului respectiv nu s-a dovedit a fi pe placul şefilor, care l-au şi concediat. Sigur că admiraţia şi compasiunea pentru o asemenea faptă sunt asigurate din start, iar telespectatorilor nu le rămâne decât să blameze şefii-silvicultori iresponsabili” – se arată într-un comunicat al Agenţiei „Moldsilva”

Totodată, Gheorghe Apostolachi directorul Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură “Hîncești-Silva” declară că Actul de inspectare nr. 004057 din 27.05.2019 al Inspectoratului pentru Protecţia Mediului, survine exact în scopul clarificării situaţiei de la Ocolul Silvic Bobeica şi are la bază măsurările efectuate de inspectorii de mediu, care şi autorizează exploatările forestiere. Aceeaşi sursă explică şi despre erorile de interpretare, la emisiunea televizată, a suprafeţei celor două parchete. Deşi cifra vehiculată a fost de 2.8 ha, în realitate este vorba despre 6,3 ha, iar cele peste 255 m3 de masă lemnoasă pretinse în aceeaşi emisie, s-au dovedit a fi 12 m3 lemn de lucru şi 173 m3 lemn de foc. Straniu rămâne şi faptul acestor declaraţii despre banii proveniţi din surplusul de masă lemnoasă, deoarece semnătura deputatului Liviu Vovc se regăseşte pe actele de luare la evidenţă a lemnului de la Ocolul Silvic Bobeica (în volum de 31% recoltat adiţional volumului din autorizaţie).

“O asemenea eroare regretabilă (ce este argumentată inclusiv prin detalii tehnice) nu avea cum să rămână fără urmări, iar ordinul directorului Agenţiei „Moldsilva”  nr. 73 din 06.05.2020 stipulează clar pedepse pentru angajaţii Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură “Hîncești-Silva”, inclusiv pentru persoanele din managementul întreprinderii.

Directorul Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură “Hîncești-Silva” spune că mult mai prozaică s-a dovedit a fi cauza încetării contractului de muncă cu Bîrsa Ion, care a fost angajat în funcţia din care anterior adiministraţia întreprinderii eliberase un alt angajat, în urma unei anchete cu tăieri ilicite. Conform unei decizii de judecată persoana respectivă a fost restabilită în funcţia deţinută anterior, iar pădurarului Bîrsa Ion, pentru respectarea drepturilor, i-a fost propus transferul la o altă funcţie, din cele vacante. Ulterior Contractul Individual de Muncă a încetat deoarece dumnealui nu a fost de acord cu funcţiile propuse” a comunicat agenţia.

Astfel, reieşind din cele expuse, Agenţia „Moldsilva” vine cu precizarea că angajatii întreprinderilor pentru silvicultură au subordonarea şi responsabilitatea directă la entităţile silvice din care fac parte, acolo unde se regăsesc şi planurile lor de activitate.   În acelaşi context, ar fi bine ca pe viitor toţi cei care posedă anumite informaţii cu referire la fondul forestier să verifice minuţios veridicitatea acestora, inclusiv în cadrul agenţiei, deoarece informarea incorectă a cetăţenilor poate crea situaţii confuze.

Cristina Pendea

Share