A fost lansat Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți. Iată ce presupune!

A fost lansat Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți. Iată ce presupune!

În contextul Zilei Reciclării s-a desfășurat un seminar tematic, în cadrul căreia a fost prezentat Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți.

Obiectivul general al registrului este formarea unei resurse informaționale privind date despre poluarea mediului, emisiilor de poluanți în aer, apă, sol și sursele difuze și transferului de deșeuri și poluanți precum și de a facilita accesul factorilor de decizie, instituțiilor publice, agenților economici dar și publicului larg la aceste informații.

Potrivit Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, crearea mecanismului de raportare și monitorizarea emisiilor de poluanți, precum și utilizarea lui în calitate de instrument de luare a deciziilor si acces la informații va facilita exercitarea dreptului fiecărei persoane, a generaţiilor actuale sau viitoare, de a trăi într-un mediu adecvat bunăstării şi sănătăţii sale, prin asigurarea implementării unor sisteme informaţionale de mediu accesibile publicului.

Mihaela Rotari

Share