A fost desemnat partenerul public al proiectului „Arena Chișinău”

A fost desemnat partenerul public al proiectului „Arena Chișinău”

Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a fost desemnat partener public pentru proiectarea și construcția primei arene polivalente moderne din țară.

Obiectivul general și scopul proiectului este dezvoltarea infrastructurii sportive și culturale din Republica Moldova și promovarea modului sănătos de viață în rândul populației prin construcția unui obiectiv multifuncțional la standarde internaționale.

Proiectul prevede crearea de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a unei societăți comerciale cu capital integral de stat, în scopul instituirii unui sistem riguros de control și monitorizare a utilizării bunurilor și mijloacelor financiare publice care vor fi implicate în realizarea parteneriatului.

Astfel, terenul cu suprafața de 69,2224 ha, amplasat în mun. Chișinău, com. Stăuceni, trece în calitate de aport în capitalul social al societății comerciale nou create. Acesta va fi destinat construcției nemijlocite a arenei polivalente, cu zonă separată pentru antrenamente și evenimente mici, Aqua Park, Spa și Fitness acoperite, piscină olimpică, corturi de tenis deschise, puncte de alimentație publică, zonă de parcare, căi de acces și infrastructură necesară.

Condițiile generale și cerințele de bază ale parteneriatului public-privat derivă din studiul de fezabilitate, elaborat de o companie de consultanță și avizat de către Agenția Proprietății Publice, care bazându-se pe practica internațională atestă fezabilitatea și viabilitatea proiectului. Astfel, condițiile generale pentru selectarea partenerului privat sunt:

– finanțarea, proiectarea, construcția, dotarea tehnică și darea în exploatare a arenei polivalente de interes național;

– crearea unei zone multifuncționale cu capacitate de cel puțin 4000 și cel mult 4100 locuri/ scaune; capacitate de găzduire a diverselor evenimente sportive, conform standardelor federațiilor internaționale, culturale, conferințe, concerte, expoziții, evenimente speciale, etc.;

 – zonă de parcare cu o capacitate de cel puțin 1000 și cel mult 1100 locuri; zonă separată pentru antrenamente și evenimente mici, Aqua Park, Spa și Fitness acoperite, piscină olimpică cu tribună pentru spectatori de cel puțin 500 locuri/ scaune conform standardelor Federației Internaționale de Natație, corturi de tenis deschise (cel puțin 8 corturi), puncte de alimentație publică, infrastructură;

– finalizarea construcției arenei polivalente în termen de 12 luni din momentul recepționării de către partenerul privat a autorizației de construcții;

– respectarea standardelor de înaltă calitate la executarea lucrărilor de proiectare și construcție în conformitate cu cadrul legal național și practicii internaționale în domeniul dat;

– operarea de către partenerul privat a sălii polivalente de interes național (opțional).

Contribuția financiară a statului reprezintă 202 milioane lei, iar partenerul privat urmează să elaboreze proiectul arenei și să suporte cheltuielile de construcție și gestionare.

Arena polivalentă va permite Republicii Moldova să găzduiască diverse competiții internaționale, concerte și manifestații de anvergură, promovându-se astfel atât sportul de performanță, cât și potențialul cultural al țării.

Mihaela Rotari

Share