A crescut numărul de turiști în țară

A crescut numărul de turiști în țară

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-septembrie 2023 comparativ cu ianuarie-septembrie 2022 în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare s-au înregistrat creșteri atât la numărul turiștilor cazați, cât și la înnoptările turistice cu 13,9% și, respectiv, cu 6,3%.

Cazările înregistrate în structurile de primire turistică în ianuarie-septembrie 2023 au însumat 295,2 mii de vizitatori, din care 157,1 mii (53,2%) au revenit turiștilor rezidenți și 138,1 mii (46,8%) – turiștilor nerezidenți.

Descarcă datele în format .xlsx

Comparativ cu ianuarie-septembrie 2022, numărul turiștilor nerezidenți cazați în structurile de primire turistică colective în ianuarie-septembrie 2023 a crescut cu 16,3 mii de persoane sau cu 13,4%, a celor rezidenți – cu 19,8 mii de persoane (+14,4%). Сreșteri ale cazărilor turiștilor s-au înregistrat în toate structurile de primire turistică: hoteluri și moteluri – cu 17,0 mii (+13,0%), tabere de vacanță – cu 6,3 mii (+25,5%), pensiuni turistice – cu 5,7 mii (+20,4%), structuri de odihnă – cu 4,8 mii (+9,3%), structuri de întremare – cu 1,3 mii (+7,0%), cămine pentru vizitatori – cu 1,1 mii (+19,0%).

Ponderea turiștilor în numărul total de turiști cazați, care au preferat să se oprească în structurile de primire turistică din mun. Chișinău a constituit 65,8%, regiunile de dezvoltare Centru – 20,8%, Sud – 6,2%, Nord – 6,0% și UTA Găgăuzia – 1,2%.

Tabelul 1. Numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective

  Ianuarie-septembrie 2023 Ianuarie-septembrie 2023 în % faţă de ianuarie-septembrie 2022 Informativ: Ianuarie-septembrie 2022 în % faţă de ianuarie-septembrie 2021
turişti, mii din care, nerezidenţi, mii turişti din care, nerezidenţi turişti din care, nerezidenţi
Total 295,2 138,1 113,9 113,4 205,5 273,9
din care:            
Hoteluri şi moteluri 148,1 108,8 113,0 110,6 195,2 257,4
Cămine pentru vizitatori 6,8 2,6 119,0 133,1 284,9
Pensiuni turistice şi agroturistice 33,5 9,5 120,4 151,3 186,8 292,5
Structuri de întremare 19,7 0,3 107,0 107,4 118,4 252,7
Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă) 56,0 16,9 109,3 113,5 215,9 373,2
Tabere de vacanță 31,1 0,0 125,5 75,0 911,4

Descarcă datele în format .xlsx

Ponderi mai însemnate în numărul total de nerezidenți cazați în structurile de primire turistică le-au revenit cetățenilor din: Ucraina (40,0%), România (18,8%), Statele Unite ale Americii (6,8%), Federația Rusă (3,1%), Germania (2,8%), Israel (2,6%), Turcia (2,5%), Italia (2,0%), Regatul Unit al Marii Britanii (1,8%).

Descarcă datele în format .xlsx

Înnoptările turiștilor înregistrate în structurile de primire turistică colective, în ianuarie-septembrie 2023 au însumat 1117,3 mii, în creștere cu 65,9 mii de înnoptări sau 6,3% mai mult față de ianuarie-septembrie 2022. Creșterea numărului de înnoptări s-a înregistrat în tabere de vacanță pentru elevi (+20,9%), structuri de odihnă (+14,1%), structuri de întremare (+7,1%) și cămine pentru vizitatori (+0,6%). Totodată, s-a constatat descreșterea numărului de înnoptări ale turiștilor în pensiuni turistice și agroturistice (-7,4%), hoteluri și moteluri (-3,8%). Din numărul total de înnoptări, 73,2% au reprezentat înnoptările turiștilor rezidenți, în timp ce înnoptările turiștilor străini au constituit 26,8%.

Tabelul 2. Numărul de înnoptări ale turiștilor în structurile de primire turistică colective

  Ianuarie-septembrie 2023 Ianuarie-septembrie 2023 în % faţă de ianuarie-septembrie 2022 Informativ: Ianuarie-septembrie 2022 în % faţă de ianuarie-septembrie 2021
înnoptări, mii din care, ale nerezidenţilor, mii înnoptări din care, ale nerezidenţilor înnoptări din care, ale nerezidenţilor
Total 1 117,3 299,2 106,3 96,0 193,5 325,1
din care:            
Hoteluri şi moteluri 315,8 249,8 96,2 96,8 205,9 316,2
Cămine pentru vizitatori 58,6 3,0 100,6 136,1 113,5
Pensiuni turistice şi agroturistice 55,3 14,6 92,6 66,2 223,2 436,2
Structuri de întremare 274,8 3,7 107,1 108,3 115,6 252,9
Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă) 141,3 28,1 114,1 108,1 224,0 329,0
Tabere de vacanță 271,5 0,1 120,9 67,5 788,2

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2023 numărul de locuri de cazare oferite turiștilor a fost de 123,4 mii locuri-pat, în creștere cu circa 6,0% față de aceeași perioadă a anului precedent. Cea mai mare creștere a acestui indicator s-a înregistrat în pensiuni turistice și agroturistice (+26,4%), cămine pentru vizitatori (+15,3%) și tabere de vacanță pentru elevi (+10,5%). În structuri de odihnă numărul de locuri-pat a crescut cu 3,5%, iar în hoteluri și moteluri – cu 2,2%. Totodată, comparativ cu ianuarie-septembrie precedent, structurile de întremare au oferit turiștilor cu 546 de locuri-pat mai puține (-3,2%) .

Durata medie de şedere a unui turist în structurile de primire turistică în perioada ianuarie-septembrie 2023 a fost de 4,8 zile (6,2 zile pentru turiști rezidenți și 3,2 zile pentru turişti nerezidenți).

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică în perioada ianuarie-septembrie 2023 a fost 29,5% pe total structuri de cazare turistică, din care: în structuri de întremare – 54,2%, cămine pentru vizitatori – 42,7%, tabere de vacanță – 33,6%, hoteluri și moteluri – 23,8%, structuri de odihnă – 22,6%, pensiuni turistice şi agroturistice – 14,6%.

Share