8 decembrie – Ziua Curții de Conturi

8 decembrie – Ziua Curții de Conturi

În conformitate cu principiile de audit definite în standardul internațional de profil INTOSAI-P 12 „Valoarea și beneficiile ISA – făcând o diferență în viețile cetățenilor”, Curtea de Conturi prin activitatea desfășurată tinde să demonstreze relevanța continuă pentru cetățeni, Parlament și alte părți interesate.

Ziua de 8 decembrie 1994 este punctul de plecare pentru Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) în parcursul său spre o destinație sinonimă cu buna gestiune a mijloacelor publice, cu bunăstarea și prosperitatea cetățenilor țării.

Misiunea pe care o are Curtea de Conturi țintește în mod constant evaluarea legalității, regularității, conformității, economicității, eficienței, eficacității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public. Pentru a răspunde așteptărilor Parlamentului și altor părților interesate, tindem să identificăm cele mai sensibile probleme pentru societate.

În rapoartele noastre, facem recomandări care vizează sprijinirea entităților auditate prin îmbunătățirea și consolidarea managementului instituțional și eliminarea deficiențelor. Astfel, o parte semnificativă din deficiențele constatate sunt remediate pe parcursul misiunilor de audit.

Recomandările Curții de Conturi sunt greu de cuantificat, însă anume aceste schimbări produc efecte benefice și contribuie la protejarea banului public, mediului economic și social, precum și asigură o mai bună transparență a serviciilor publice prestate de autoritățile statului. Aceste recomandări țin de modificarea legislației, elaborarea mecanismelor, conceptelor, regulamentelor și metodologiilor pe domenii de competență, îmbunătățirea raportării, consolidarea controalelor interne etc. Un progres important în asigurarea impactului activității noastre l-a constituit includerea în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 a 114 acțiuni rezultate din 65 de Hotărâri ale Curții de Conturi.

În anul curent au fost prezentare rezultatele primei evaluări internaționale „peer review” a Curții de Conturi. Exercițiul de evaluare internațională a fost efectuat la solicitarea și inițiativa CCRM, în perioada anilor 2020-2022 de un grup de experți internaționali condus de SIGMA – inițiativa comună a Uniunii Europene și OECD. Scopul exercițiului a fost de a evalua situația actuală pe un șir de dimensiuni strategice, cu înaintarea de recomandări pentru a spori performanța instituției supreme de audit pe dimensiunile analizate și de a ajusta cadrul normativ-legal în contextul Agendei europene a Republicii Moldova. Conform evaluatorilor, Curtea de Conturi a transpus în practică toate aranjamentele relevante ce țin de management și guvernare, pentru a avea o activitate eficientă soldată cu rezultate scontate.

„Noi am oferit suportul necesar pentru consolidarea Curții de Conturi, am așteptat rezultate bune și le-am obținut. Suntem foarte satisfăcuți de progresul și realizările Curții de Conturi, care s-a remarcat drept o instituție supremă de audit credibilă și cu o reputație bună în cadrul sistemului european”, a menționat în context dl Luca Oriani Vieyra, reprezentantul  Directoratul General pentru Vecinătate și Extindere (DG NEAR) al Comisiei Europene.

Alături de caracterul festiv al Zilei Curții de Conturi, trebuie să recunoaștem  că, aceeași zi este și un bun prilej pentru a ne reciti agenda de lucru pentru perioada care urmează. Pentru a-și realiza intențiile prevăzute în Strategia de dezvoltare, Curtea de Conturi își propune să devină un nucleu de analiză a datelor, promovând necesitățile instituționale de pronostic și analiză strategică în executarea indicatorilor de performanță stabiliți. Ca răspuns la condițiile create de dezvoltarea tehnologică a societății contemporane, o atenție deosebită va fi acordată domeniului informațional, pentru asigurarea accesului neîngrădit la informațiile și datele necesare în cadrul misiunilor de audit.

Strategia de dezvoltare transpune și recomandările evaluării internaționale „peer review”. Prin implementarea continuă și consecventă a obiectivelor strategice și a recomandărilor evaluatorilor, precum și prin desfășurarea activității în conformitate cu standardele internaționale și cu bunele practici, CCRM va continua să contribuie la consolidarea auditului public extern durabil în Republica Moldova. Impactul unei astfel de abordări va avea un rol esențial în asigurarea bunei guvernanțe în sectorul public și în promovarea principiilor performanței și legalității.

Share