10,7 mln. de lei suplimentar pentru sistemul de asistență socială

10,7 mln. de lei suplimentar pentru sistemul de asistență socială

Guvernul a aprobat hotărârea, care prevede alocarea mijloacelor financiare în sumă de 10,7 mln lei din fondul de rezervă a Guvernului pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru finanțarea mai multor măsuri de asistență socială:

– 1 milion 600 mii lei  pentru acordarea ajutorului bănesc în sumă de până la 4000 lei per familie pentru 400 de beneficiari, în cadrul serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii.

Pe parcursul celor 5 tranșe implementate anterior, de serviciul vizat au beneficiat 37 501 copii din 15 646 familii, inclusiv 481 copii refugiați din cauza războiului din Ucraina.

– angajarea a 150 de specialiști în domeniul protecției drepturilor copilului, propuși spre contractare și detașare la nivel comunitar

În premieră pentru Republica Moldova, numărul de specialiști va crește triplu, de la 46 la 150 de persoane pentru a spori măsurile de prevenție și protecție a copiilor aflați în situații de risc. Conform conceptului Reformei „Restart”, treptat, până în anul 2026 inclusiv, urmează să fie angajați circa 300 de specialiști în protecția drepturilor copiilor, care vor fi detașați în primării și arondați uneia sau mai multor localități, reieșind din numărul efectiv de copii din cadrul comunităților.

– 75,1 mii lei pentru remunerarea asistenței profesionale a angajaților structurilor teritoriale de asistență socială (STAS) implicați în gestionarea crizei refugiaților.

Va fi remunerat, în continuare, personalul cu responsabilități în managementul crizei refugiaților, în special în afara orelor de serviciu și pe parcursul nopții – 21 angajați STAS, cărora le va fi stabilit dreptul la un spor lunar în cuantum de 1 612 lei lunar. Pe parcursul celor 5 tranșe implementate anterior, activitățile acestor specialiști au vizat oferirea asistenței necesare familiilor cu copii venite de pe teritoriul Ucrainei în perioada declarării stării de război în Ucraina, precum și copii neînsoțiți, printre beneficiarii acestora numărându-se 14 992 copii din 9 214 familii, inclusiv 7 535 copii veniți de pe teritoriul Ucrainei.

– vor fi alocate surse financiare necesare pentru achitarea suplimentului la indemnizația lunară pentru copiii plasați în serviciile de asistență parentală profesionistă în vederea ajustării la indicatorii minimului de existență.

Cei 10,7 mln lei provin din finanțarea externă, oferită în anul 2023 de către Fondul Națiunilor Unite pentru Copii în Republica Moldova.

Share