Unul din candidații la funcția de Procuror General a atacat în judecată Comisia de selecție și rezultatele acesteia!

Unul din candidații la funcția de Procuror General a atacat în judecată Comisia de selecție și rezultatele acesteia!

Șeful Secției politici, reforme și management al proiectelor în cadrul Procuraturii Generale și candidat la concursul pentru funcția de Procuror General, Eduard Bulat, a depus o cerere de chemare în judecată în care solicită anularea în total a Hotărârii Comisiei de preselecție a candidaților la funcția de Procuror General și a rezultatelor activității Comisiei ca fiind ilegale și lovite de nulitate absolută.

Contactat Tribuna.md, pentru a afla din ce cauză a depus cerea respectivă, Eduard Bulat a spus că în calitate de participant la procesul de preselectare  consideră că activitatea Comisiei de preselecție a candidaților este ilegală și a fost încălcată legea cu privire la declararea conflictelor de interese.

„Am constatat nerespectarea de către Comisie a mai multor principii, în special a celor ce se referă la asigurarea transparenței, imparțialității și a tratamentului egal, ceea ce constituie încălcări flagrante a principiilor care domină procedurile administrative, inclusiv procedura administrativă de preselectare a candidaților la funcția de Procuror General, care sunt stipulate de prevederilor art. 23 (Egalitatea de tratament), art. 25 (Imparțialitatea) și art. 32 (Comprehensibilitatea şi transparenţa acţiunilor autorităţilor publice ) din Codul administrativ”, a spus Eduard Bulat.

Participantul la procesul de preselectare afirmă că Comisia nu a respectat obligațiile sale cu referire la nerespectarea transparenței în cadrul procedurii de preselecție cu toate că în Regulament se spune că Comisia va publica informațiile referitoare la modul de desfășurare a preselecției candidaților, iar acest lucru nu a fost realizat.

„Astfel, nici până în prezent nu este făcută publică modalitatea de punctare a candidaților care au participat la procedura de preselecție, nu au fost publicate fișele de evaluare a candidaților, nu au fost făcute publice regulile de lucru și procedurile de evaluare, care urmau a fi stabilite, conform prevederilor pct. 30 din Regulament, de către Comisie. Mai mult, de către Comisia de preselecție nu a fost făcut public nici punctajul final acordat candidaților, ceea ce permite planarea asupra rezultatelor procedurii de selecție a suspiciunii de neobiectivitate a modului de desfășurare a acesteia, precum și de partinitate a membrilor Comisiei față de anumiți candidați. Tabele prezentate în cadrul emisiunilor la diferite posturi de televiziune trezesc dubii referitor la modul cum au fost întocmite, acestea nu sunt contrasemnate de către membrii Comisiei de preselecție și nu se regăsesc pe pagina oficială a Ministerului Justiției, care a fost desemnat să asigure secretariatul Comisie de preselecție”, mai spune Eduard Bulat.

Eduard Bulat afirmă că a contestat Hotărârea din 29.10.2019 a Comisiei de preselecție a candidaților la funcția de Procuror General din motiv că nu a fost respectat principiului de tratament egal al candidaților.

„Vizionarea înregistrărilor video ale interviurilor candidaților permite de a constata că concurenții nu au fost tratați în mod egal. Astfel, deși în spațiul public au fost accesibile mai multe informații cu privire la diverse cazuri care trezesc suspiciuni asupra integrității candidaților și impun mai multe clarificări asupra fundamentării bunei lor reputații, acestea au fost puse în discuție în cadrul interviului doar în privința unor anumiți candidați, inclusiv în privința mea, ceea ce îmi permite de a ajunge la concluzia unui tratament discriminatoriu și subiectiv, orientat în vederea excluderii neîntemeiate din concurs. Mai mult, credibilitatea unui tratament egal în cadrul desfășurării selectării candidaților este compromisă de participarea unor membri ai Comisiei, care ar avea relații contractuale sau de altă natură cu unii candidați”, a precizat Bulat.

Adjunctul Procurorului general consideră că executarea în continuare a Hotărârii din 29.10.2019 a Comisie pentru preselecția candidaților la funcția de Procuror General, determină „existența pericolului iminent de producere a unor prejudicii ireparabile”.

Doina Secrieru

Share