Strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2018-2022, aprobată de Parlament

Strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2018-2022, aprobată de Parlament

Strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2018-2022 şi Planul de acțiuni aferent implementării acesteia au fost aprobate, în ședința plenară de astăzi a Parlamentului. Documentul a fost susținut de 55 de deputați din cei prezenți, informează Oficial.

Documentul punctează dezvoltarea pieței financiare nebancare pentru următorii 5 ani și prevede politici clare de acțiune, care cuprind peste 60 de măsuri, care derivă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin Acordul de Asociere cu UE.

Strategia este axată pe următoarele 4 direcții:

  1. a) elaborarea și punerea în aplicare a cadrului de reglementare comprehensiv cu transpunerea prevederilor legislației comunitare, ceea ce va permite participanților pieței și investitorilor să profite de avantajele pieței unice europene;
  1. b) creșterea eficacității supravegherii prin trecerea la supravegherea activității entităților în baza prevenirii și gestiunii riscurilor;
  1. c) sporirea nivelului culturii financiare a populației privind serviciile și instrumentele pieţei financiare nebancare și creșterea încrederii consumatorului, asigurând protecția acestuia;
  1. d) dezvoltarea și consolidarea capacităților instituționale și operaționale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru a asigura o guvernare bazată pe performanță.

În prima parte a Strategiei, este prezentată situația pe piața financiară nebancară, cu punctarea progreselor și problemelor existente, iar în partea a doua, au fost stabilite obiectivele de dezvoltare a pieței financiare nebancare pentru anii 2018 – 2022, precum și acțiunile ce urmează a fi realizate.

Potrivit autorilor, realizarea acțiunilor prevăzute va contribui la crearea condițiilor pentru dezvoltarea pieței financiare nebancare, asigurarea cu resurse financiare a sectorului real al economiei naționale, distribuirea eficientă a resurselor investiționale și sporirea veniturilor investitorilor.

Pentru realizarea Strategiei, CNPF va avea următoare obiective de activitate: consolidarea sistemului de reglementare şi supraveghere, ajustarea acestuia la standardele internaționale și alinierea la bunele practici în spiritul directivelor UE; asigurarea stabilității și sustenabilității financiare prin implementarea instrumentelor adiționale supravegherii prudențiale și nonprudențiale; asigurarea protecției drepturilor şi intereselor participanților la piaţa financiară nebancară; consolidarea capacităților instituționale și operaționale ale CNPF.

Finanţarea acțiunilor prevăzute în Strategie va fi efectuată din contul bugetului CNPF și asistenței tehnice. Comisia Naţională a Pieţei Financiare va prezenta anual Parlamentului informația cu privire la realizarea Strategiei.

Doina Secrieru 

Share