Președintele Curții de Conturi a participat la consultarea publică internațională a documentului SIGMA „Principiile Administrației Publice”

Președintele Curții de Conturi a participat la consultarea publică internațională a documentului SIGMA „Principiile Administrației Publice”

La data de 2 februarie, SIGMA, inițiativa comună a Comisiei Europene și Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) a organizat o sesiune online de consultare publică internațională a proiectului documentului revizuit „Principiile Administrației Publice”.

La eveniment a participat reprezentanții unui șir de instituții și organisme internaționale conexe activității administrației publice, inclusiv reprezentanții instituțiilor supreme de audit (ISA) din cadrul Organizației Europene a ISA (EUROSAI). Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a fost invitată, de asemenea la eveniment și a fost reprezentată de Marian Lupu, Președinte, Andrei Munteanu, membru, Ecaterina Paknehad, șefă a Aparatului precum și alți responsabili din cadrul instituției.

„Principiile Administrației Publice” este un documentul strategic, elaborat de ca reper pentru autoritățile europene și ca un instrument al politicii de extindere a UE pentru țările candidate și potențiali candidate. Documentul este considerat ca unul dintre fundamentele procesului de extindere, în contextul alinierii la valorile și principiile acquis-ul UE în domeniul administrației publice.

Ediția revizuită a documentului este structurată pe 33 de principii fundamentale, care includ cerințe clare privind organizarea administrației publice. De menționat că auditul public extern este privit ca o parte indispensabilă a sistemului, care oferă asigurări cu privire la utilizarea resurselor publice, furnizarea de servicii publice și care îmbunătățește funcționarea sectorului public. Astfel, prevederile Principiul 32 sunt axate pe organizarea și activitatea instituțiilor supreme de audit precum și pe implementarea cerințelor standardelor internaționale în domeniul auditului public extern.

Participanții la consultările publice au salutat conținutul documentului revizuit, menționând importanța acestuia pentru autoritățile naționale, în contextul alinierii la cerințele și rigorile UE. De asemenea, s-a menționat existența unor abateri de la aceste principii în practicile naționale, fiind accentuată necesitatea ajustării acestora la principiile fundamentale ale administrației publice. Poziția Curții de Conturi, de asemenea, a venit să susțină concluziile  generale ale participanților la eveniment.

Menționăm, că principiile formulate în proiectului documentului „Principiile Administrației Publice” este în concordanță directă cu constatările expuse în Raportul analitic al Comisiei Europene privind alinierea Republicii Moldova la acquis-ul UE, publicat la data de 2 februarie 2023.

Share