Ministerul Justiției sesizează instanța de judecată cu acțiune, privind limitarea activității Partidului Politic „Şansă”

Ministerul Justiției sesizează instanța de judecată cu acțiune, privind limitarea activității Partidului Politic „Şansă”

Ministerul Justiției a înregistrat la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, cererea de chemare în judecată prin care solicită aplicarea prevederilor Legii cu privire la partidele politice, privind limitarea activității Partidului Politic „Şansă”, pentru un termen de 6 luni.

Anterior, Comisia Electorală Centrală a sesizat Ministerul Justiției, informând că în cadrul controlului complex efectuat în privința Partidului Politic „Șansă”, organul de conducere al acestuia nu s-a conformat cerințelor Comisiei și nu a prezentat datele complete, urmînd a fi aplicate corespunzător prevederile Legii cu privire la partidele politice.

Conform prevederilor legale, Ministerul Justiției a solicitat Partidului Politic „Șansă” prezentarea actelor către Comisia Electorală Centrală în conformitate cu cerințele actului de control, ulterior fiind informat că informația remisă nu este conformă pentru efectuarea controlului, fapt care a determinat înregistrarea acțiunii în instanță.

Share