Decretul Președintelui privind încetarea de drept a mandatului de membru al CSP al lui Dumitru Pulbere – suspendat

Decretul Președintelui privind încetarea de drept a mandatului de membru al CSP al lui Dumitru Pulbere – suspendat

Curtea Constituțională (CC), astăzi, a pronunțat Decizia nr. 144 prin care a dispus suspendarea acțiunii articolului 76 alin. (1) lit. i1) din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură și a Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 147-IX din 6 septembrie 2021 privind încetarea de drept a mandatului de membru al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) al lui Dumitru Pulbere, până la soluționarea cauzei, informează OFICIAL.

La originea cauzei se află o sesizare depusă la Curtea Constituțională, pe 21 septembrie 2021, de domnul Alexandr Stoianoglo, Procuror General al Republicii Moldova, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, 25 lit. f) din Legea cu privire la Curtea Constituțională nr. 317 din 13 decembrie 1994 și 38 alin. (1) lit. f) din Codul jurisdicției constituționale nr. 502 din 16 iunie 1995.

Autorul sesizării i-a solicitat Curții să verifice constituționalitatea textului „precum şi vârsta de cel mult 65 de ani” din articolul 69 alin. (4) și a articolului 76 alin. (1) lit. i1) din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură, în redactarea Legii nr. 102 din 24 august 2021. Autorul sesizării a contestat și Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 147-IX din 6 septembrie 2021 privind încetarea de drept a mandatului de membru al Consiliului Superior al Procurorilor al lui Dumitru Pulbere.

Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Mihaela Conovali

Share