Decizia CC în privința anulării prevederilor Legii partidelor referitor la numărul minim de membri

Decizia CC în privința anulării prevederilor Legii partidelor referitor la numărul minim de membri

Curtea Constituțională a Republicii Moldova (CCM) a examinat astăzi excepția de neconstituționalitate a articolului 8 alin. (1) lit. d) din Legea privind partidele politice nr. 294 din 21 decembrie 2007, ce prevede numărul minim de membri – 4 mii și faptul că membrii trebuie să fie domiciliați în cel puțin jumătate din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea din Republica Moldova, dar nu mai puțin de 120 de membri în fiecare dintre unitățile administrativ-teritoriale menționate, informează Oficial.

Sesizarea în acest sens a fost depusă la 5 mai curent de Ion Dron și Angela Vuivo. Potrivit sesizării, la 7 februarie curent, un grup de inițiativă au decis fondarea și înregistrarea Partidului Politic „Pentru Oameni, Natură și Animale”, iar la 8 februarie a fost depus setul de acte pentru înregistrare la Ministerul Justiției, însă cererea a fost restituită fără o decizie de fond. La 21 martie curent, grupul de inițiativă a depus cerere repetată și, la 5 aprilie, a primit răspunsul: „Se refuză înregistrarea Partidului Politic „Pentru Oameni, Natură și Animale”. Refuzul e din motiv că grupul de inițiativă nu a prezentat lista membrilor partidului politic cu un număr de patru mii de persoane. Tot atunci, Ion Dron a depus cerere de ridicarea a excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor din Legea partidelor ce prevăd numărul minim de membri – 4 mii, și reprezentarea în unitățile administrativ-teritoriale. La 12 aprilie curent, membrii grupului de inițiativă au depus cerere de chemare în judecată prin care a cerut să fie anulată decizia Ministerului Justiției, prin care a fost refuzată înregistrarea formațiunii. Și, de asemenea, au solicitat obligarea Ministerului Justiției să înregistreze partidul.

În urma ședinței de astăzi, Curtea Constituțională a hotărât sistarea procesului pentru controlul constituționalității articolului 8 alin. (1) lit. d) din Legea privind partidele politice nr. 294 din 21 decembrie 2007

Hotărârea este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac și intră în vigoare la data adoptării.

Procesul a fost sistat cu paritate de voturi, potrivit președintelui CC, Mihai Poalelungi.

Doina Secrieru

Share