Comuniștii cer PG și MJ să ia atitudine față de intenția unui partid din România de a-și deschide o filială în RM

Comuniștii cer PG și MJ să ia atitudine față de intenția unui partid din România de a-și deschide o filială în RM

Președintele fracțiunii parlamentare a PCRM, Inna Șupac a expediat interpelări pe numele Procurorului General, Corneliu Gurin și a ministrului în exercițiu al Justiției, Vladimir Cebotari, în care le cere să ia atitudine față de intenția unui partid din România de a-și deschide o filială în RM.

Potrivit site-ului PCRM, motivul care a stat la baza acestor demersuri oficiale este anunțul plasat pe site-ul oficial al asociației obștești „Mișcarea Național-Creștină” (www.nouadreapta.md), care se consideră filiala asociației „Noua Dreaptă” din România. Potrivit acestuia, societatea din Republica Moldova este informată că în curând pe teritoriul suveran al Republicii Moldova va fi fondată filiala partidului politic din România „Partidul Noua Dreaptă”.

„Printre obiectivele statutare stabilite ale formațiunii politice străine „Noua Dreaptă” sunt enumerate: 1. Apărarea caracterului național, suveran, independent, unitar şi indivizibil al Statului Român. 2. Unificarea României şi a Republicii Moldova după modelul RFG/RDG şi în conformitate cu normele dreptului internațional”, se precizează în comunicatul PCRM.

Reieșind din prevederile art. 3 alin. (5) din Legea nr. 294 privind partidele politice, care stabilește că „În Republica Moldova este interzisă constituirea şi activitatea partidelor, altor organizaţii politice ale statelor străine, precum şi a filialelor şi structurilor acestor.”, precum și art. 41 alin. (4) din Constituția RM, care strict prevede că „Partidele şi alte organizaţii social-politice care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva suveranității şi independenței, a integrității teritoriale a Republicii Moldova sînt neconstituționale”, Inna Șupac a solicitat organelor respective răspunsuri la următoarele întrebări: „1. Ce măsuri întreprinde Procuratura Generală în numele societății şi interesului public, pentru asigurarea aplicării art. 41 alin. (4) din Constituția RM și art. 3 alin. (5) din Legea privind partidele politice, întru apărarea ordinii de drept și neadmiterii activității pe teritoriul Republicii Moldova a partidelor statelor străine, precum şi ale filialelor şi structurilor acestora?; 2. În baza căror documente asociația obștească din Republica Moldova cu denumirea „Mișcarea Național-Creștină”, se consideră drept filiala asociației „Noua Dreaptă” din România, și în ce măsură scopurile declarate și acțiunile întreprinse ale asociațiilor menționate cad sub incidența Legii nr. 54 privind contracararea activității extremiste?”.

Doina Secrieru

Share