Comisia agricultură și industrie alimentară a aprobat Planul de activitate pentru anul 2023

Comisia agricultură și industrie alimentară a aprobat Planul de activitate pentru anul 2023

 Membrii Comisiei agricultură și industrie alimentară au aprobat Planul de activitate pentru anul 2023. Documentul include activități legate de activitatea legislativă, exercitarea controlului parlamentar, organizarea consultărilor, dezbaterilor și audierilor publice.

Pe parcursul anului 2023 este preconizată efectuarea controlului parlamentar privind implementarea prevederilor Legii cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară, Legii despre semințe și Legii cu privire la circulația substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor. De asemenea, controlului parlamentar vor fi supuse Legea cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructele și legumele proaspete, Legea  cu privire la grupurile de acțiune locală și Legea cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și normele de sănătate și bunăstare a animalelor.

Totodată, membrii Comisiei vor organiza audierea reprezentanților Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare privind situația în domeniul agroalimentar și prioritățile stabilite pentru anul în curs. Vor fi audiate și rapoartele de activitate a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor și Oficiului Viei și Vinului, precum și prioritățile stabilite de aceste instituții pentru anul 2023.

Planul de activitate a Comisiei mai prevede organizarea vizitelor de lucru la Institutul de cercetări pentru culturile de câmp „Selecția”, la Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” și la „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților”.

Share