Avocatul Poporului: Prevederile din decizia CSE privind asigurarea ordinii publice sunt abuzive și nejustificate

Avocatul Poporului: Prevederile din decizia CSE privind asigurarea ordinii publice sunt abuzive și nejustificate

Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova (CSE) a aprobat Dispoziţia nr. 42 prin care a instituit anumite reguli în vederea asigurării ordinii publice și accesului la libera circulație pe drumurile publice, la căile de acces și evacuare către instituțiile publice în scopul asigurării unei reacții prompte la situațiile ce necesită intervenții de urgență.

Ca urmare a analizei prevederilor respective și raportându-le la situația curentă, Avocatul Poporului, Ceslav Panico, constată că, deși prevederile CSE urmăresc aparent un scop legitim – ordinea publică, securitatea națională – la baza adoptării lor nu a fost efectuată o analiză sau nu a fost identificată o fundamentare a necesității, legăturii cauzale şi a proporționalității acestor măsuri.

„De fapt, orice reglementare ce impune anumite restricții trebui să aibă drept obiectiv facilitarea exercitării dreptului, și nu de a încerca impunerea unor limitări nejustificate și disproporționale, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp. Acest drept nu poate fi supus altor limitări decât cele care sunt deja prevăzute în Constituție și în tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. Restricțiile nu trebuie să fie discriminatorii, să diminueze esența dreptului sau să aibă ca scop descurajarea participării la întruniri”, se spune într-un comunicat de presă.

Ombudsmanul consideră că prevederile adoptate de CSE sunt nejustificate și chiar abuzive în măsura în care aceste nu sunt proporționale scopului legitim urmărit.

„În opinia acestuia nu există o fundamentare a necesității acestei măsuri în forma în care a fost adoptată. La baza adoptării acestor restricții nu a fost identificată vreo analiză consolidată a autorităților publice. Instituțiile publice nu au adus dovezi că întrunirile pașnice din perioada stării de urgență ar fi condus la nerespectarea ordinii publice și securității naționale.

Astfel de restricții pot fi interpretate ca un instrument de a împiedica manifestarea pozițiilor și opiniilor critice și de protest, și creează un precedent periculos în realizarea dreptului enunțat. În acest sens, Avocatul Poporului consideră că, restricțiile impuse prin Decizia CSE menționată limitează excesiv drepturile cetățenilor și sunt disproporționate afectând în esența acestui drept fundamental”, se spune în comunicat.

În acest context, Ombudsmanul a înaintat un demers argumentat CSE privind abrogarea sau revizuirea punctului 3 din Dispoziția nr. 42 a CSE din 13.10.2022, astfel încât să fie asigurat un echilibru just între respectarea standardelor internaționale și naționale cu privire la libertatea întrunirilor pașnice și respectarea ordinii publice și securității naționale.

Totodată, Ceslav Panico consideră că, dispersarea participanților din seara de 16.10.22 poartă un caracter arbitrar față de respectarea drepturilor fundamentale la libertatea de exprimare și întrunire, și nu a identificat necesitatea unei astfel de intervenții. Astfel de acțiuni au împiedicat exercitarea normală a dreptului la libertatea de întrunire. De asemenea, Ombudsmanul notează, că acțiunile poliției prin care au fost ridicate corturile de pe trotuarul din scuarul Parlamentului și din fața Președinției și sistarea întrunirii precum și confiscarea bunurilor participanților la întrunire sunt disproporționate și nu prezintă o justificare obiectivă și rezonabilă.

„Securitatea publică poate fi periclitată în cazul întrunirilor care continuă pe timp de noapte sau când atentează la securitatea statului, ordinii publice sau în alte cazuri menționate în alin.2 al art 11 din CEDO. Totuși, în aceste cazuri trebuie întreprinse măsuri adiționale de precauție preventive, și nu restricționat dreptul la protest în sine. Iar Statul are obligația de a proteja ordinea publică în toate cazurile și „în niciun caz nu trebuie să transfere această obligație către organizatorii întrunirii”. În acest sens, Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 21- 22 din Legea nr. 26/2008 privind întrunirile, ce țin de respectarea ordinii publice și dispersarea forțată a întrunirii nu au fost respectate pe deplin de către poliție.

Dincolo de procesul de obstrucționare a întrunirii recente, Avocatul Poporului este îngrijorat de precedentul creat care conține elemente de atentare la valorile democratice fundamentale, cum ar fi întrunirile publice și libertatea de exprimare. În special având în vedere și experiența anterioară a Republicii Moldova când a fost condamnată de Curtea Europeană în mai multe cazuri similare de îngrădire a dreptului enunțat.

În concluzie, Avocatul Poporului îndemnă repetat autoritățile și organizatorii manifestațiilor de protest să demonstreze o comunicare eficientă, și un comportament responsabil în limita legii, care să asigure desfășurarea întrunirii în mod pașnic, astfel încât să respecte condiția ingerinței minime și să asigurare un echilibru just între două principii concurente, respectarea dreptului la libertatea întrunirii pașnice și respectarea ordinii publice și securitatea națională”, se mai spune în comunicat.

Share