Viorel Garaz: Sfârșitul anului ne-a arătat lumina la capătul tunelului

Viorel Garaz: Sfârșitul anului ne-a arătat lumina la capătul tunelului

Interviu cu Viorel Garaz, Director general al Î.S. Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”, pentru Almanah Politic 

Dle director, cum a fost anul 2020 pentru compania Dvs.?

Provocator. Rezultatele din primele două luni ne alimentau speranțele și ambiția că vom schimba lucrurile spre bine „peste noapte”, dar a venit pandemia. Pornind o dinamică pozitivă de achitare a datoriilor mai vechi, am reușit să formăm și un buget pentru proiecte de dezvoltare a întreprinderii, precum achiziționarea transportului electric, plantarea a 16 ha de viță-de-vie cu soiuri autohtone, construcția unui restaurant subteran, reutilarea vinăriei ș.a., care, din păcate, a fost consumat pentru achitarea salariilor, a chiriilor și facturilor în perioada șomajului tehnic. Situația a fost agravată și de seceta severă, care ne-a afectat considerabil recolta de struguri și alte culturi agricole. Sfârșitul anului ne-a arătat „lumina la capătul tunelului”, fiind reluate exporturile în China și lansând exporturi în SUA, Belgia, Norvegia.

Cine sunt clienţii Dvs. şi cum stabiliţi legătura cu ei?

Cel mai mare cumpărător de vinuri „Mileștii Mici” este partenerul din China, cu care colaborăm de circa 4 ani. Cu regret, acesta deținea o cotă considerabilă în exporturile vinăriei, însă China a fost prima țară lovită de COVID-19 și astfel am fost printre primele vinării și cel mai puternic afectate de pandemie. Eforturile depuse încă din 2019 pentru diversificarea piețelor de export au dat rezultat abia la finele anului 2020, lecție care trebuie învățată de toți producătorii din țară. Relațiile noi de parteneriat sunt stabilite de obicei prin recomandări, contacte directe, prin activitățile de promovare pe care le realizăm nu doar în țară. Fiind în acest domeniu de aproape 10 ani, am reușit să cunosc mai multă lume bună, cu care construim relațiile comerciale.

Pe cât de pregătiţi sunt consumatorii din RM pentru a cumpăra vinuri de calitate de genul celor furnizate de Dvs.?

În ultimii 3-4 ani observăm o creștere evidentă a nivelului calității vinurilor produse și consumate în Republica Moldova. Despre aceasta vorbesc multiplele medalii obținute la concursurile internaționale, inclusiv de către Î.S. CVC „Mileștii Mici”, dar și creșterea volumului și valorii vinurilor comercializate sau consumate în restaurante. Consumatorii locali urmăresc cu atenție realizările vinificatorilor noștri și tot mai mult preferă să consume vinuri în defavoarea altor băuturi alcoolice.

„Ziua Națională a Vinului” și multiplele evenimente specializate au ridicat considerabil gradul de „înțelegere” a vinurilor de către consumatorii locali, iar restaurantele și magazinele din țară vin cu o ofertă de vinuri mai mult decât decentă.

Cum caracterizaţi segmentul de piaţă pe care activaţi?

Oferta noastră este suficient de bogată încât să satisfacă chiar și pretențiile celor mai avansați cunoscători de vinuri. Grosul vânzărilor îl fac totuși vinurile cu indicație geografică protejată „Codru”, vinuri de calitate înaltă, care descriu perfect tipicitatea zonei și stilul vinăriei, precum și vinurile spumante. Acestea fac parte dintr-un segment mediu de preț, cele mai scumpe vinuri în mare parte fiind exportate în China, Japonia, Norvegia etc.

În ce măsură se resimte concurenţa pe acest segment de piaţă?

Ținând cont de lungimea rafturilor și de faptul că suntem țara cu cea mai mare suprafață de viță-de-vie din lume raportată la numărul locuitorilor, având deja peste 200 vinării, concurența pe piața internă este foarte mare. În asemenea condiții, vinăriile exportă peste 90% din producția vinicolă anuală, piața locală fiind într-o creștere ușoară, dar neîncăpătoare pentru marea majoritate a vinăriilor. Chiar dacă vinurile de la „Mileștii Mici” sunt în topul preferințelor consumatorilor, simțim și noi limitele pieței locale.

Ce credeţi despre politicile de stat îndreptate spre susţinerea vinificatorilor?

Statul, în măsura posibilităților, asigură suportul prin politica de subvenționare, precum și prin proiectele de promovare implementate de Oficiul Național al Viei și Vinului, misiunile diplomatice acordă suport vinăriilor în penetrarea sau extinderea pe unele piețe ș.a. Este evident că vinăriile și-ar dori mai multe măsuri stimulatorii la reutilare, la înființarea plantațiilor de viță-de-vie, pentru reamenajarea vinăriilor și a creșterii capacității de deservire a turiștilor ș.a. Sectorul vitivinicol cu toate sectoarele conexe (poligrafie, transport, IT, turism ș.a.) implică cca ¼ din populația activă a țării și cu siguranță necesită mai multă atenție din partea autorităților.

Ce perspective consideraţi că aveţi şi cum intenţionaţi să le valorificaţi?

Chiar dacă anul 2020 a fost unul extrem de dificil pentru turism, cea mai mare rezervă neutilizată pe care o are Î.S. CVC „Mileștii Mici” este din domeniul deservirii turiștilor. Pentru valorificarea acesteia, urmează să ne direcționăm eforturile la creșterea calității și capacității de deservire a vizitatorilor, precum și la diversificarea serviciilor oferite.

O altă resursă nevalorificată sunt terenurile agricole, acoperite momentan cu vii și livezi bătrâne, care urmează a fi defrișate și reincluse în circuitul agricol, diversificând astfel sursele de venit și sporind securitatea financiară a întreprinderii.

Ce planuri de viitor aveţi?

Planurile pe termen scurt țin de implementarea proiectelor care au fost amânate din cauza pandemiei. Acestea sunt construcția restaurantului și hotelului subteran, achiziționarea transportului electric, construcția unui club sportiv cu zonă de agrement, plantarea viței-de-vie cu soiuri autohtone, achiziționarea tehnicii agricole și reutilarea secției de producție, lansarea spumantelor produse după metoda clasică, proiecte ce vor fi realizate odată cu creșterea volumului și valorii vânzărilor, obținute prin diversificarea producției și a piețelor de export.

Share