Mukhmad Galaev: Îmi voi folosi toate capacităţile pentru a transforma „Natur Bravo” într-un adevărat ambasador al RM peste hotare

Mukhmad Galaev: Îmi voi folosi toate capacităţile pentru a transforma „Natur Bravo” într-un adevărat ambasador al RM peste hotare

Interviu cu Mukhmad Galaev, Director general al „Natur Bravo” S.A., pentru Almanah Politic

Domnule Galaev, în decembrie 2017, aţi preluat conducerea companiei „Natur Bravo”. Ce v-a determinat?

Am venit în această funcţie, având două motive puternice: să stopez procesul de degradare, care începuse sub administrarea fostei conduceri; să readuc „Natur Bravo” S.A. pe un făgaş normal de dezvoltare, aşa cum o merită această întreprindere cu una dintre cele mai bogate istorii din Republica Moldova. Cu regret, în anii ce au precedat venirea mea în funcţie, s-au întâmplat multe lucruri rele şi, dacă nu erau stopate, cred că astăzi „Natur Bravo” S.A. pur şi simplu nu ar fi existat.

Ce aveţi în vedere?

Am în vedere acţiunile lui Kheyman Evgeny și a fratelui acestuia, Kheyman Vasily, care au condus „Natur Bravo” doi ani, 12.2015 – 12.2017, timp în care și-au permis să distrugă valorile noastre și să-și bată joc de cetățenii Republicii Moldova.

În luna decembrie a anului 2015, Kheyman Vasily, cetățean al Federației Ruse a fost numit director general al companiei „Natur Bravo”, iar fratele său – preşedinte al consiliului de directori al „Natur Bravo”. Din momentul numirii lor în funcțiile sus-menţionate, a început stingerea lentă a unuia dintre cei mai mari producători de concentrat de mere şi legume conservate din Republica Moldova.

Din orice investiție care era necesară să fie făcută (reparație, construcție, achiziţii de materie primă), domnii în cauză profitau, fapte ce pot fi confirmate la necesitate de către mai multe victime care au fost forţate să le ofere bani pentru a obține o colaborare cu „Natur Bravo”. Preluând conducerea şi avându-l în spatele său pe Kheyman Evgeny, care era președintele consiliului de directori, și-au permis să încaseze sume enorme de bani de la unele companii mici și mijlocii, pentru a le cesiona datoriile față de „Natur Bravo” pe alte companii.

Fraţii Kheyman au mai organizat și procurarea de recipiente pentru conserve printr-un intermediar, pe care le achiziționau la preț de producător și le revindeau la „Natur Bravo” cu un adaos consistent, iar diferența o puneau în buzunar.

În anul 2017, Kheyman Vasily și Evgeny au ordonat reducerea personalului fabricii de conserve „Ecovit” și sute de oameni au rămas fără serviciu, fără o sursă de existență. Mai târziu noi am înțeles de ce a fost făcut acest lucru – în câteva luni, frații Kheyman au scos de pe teritoriul fabricii și au înstrăinat de milioane de lei – ca metal uzat.

În luna decembrie a anului 2017, Evgeny Kheyman, la insistenţa proprietarului, a părăsit compania „Natur Bravo”, lăsându-ne cu vânzări ridicole de 64 de milioane lei, pierderi curate de 19 milioane de lei şi împrumuturi în valoare de aproape 11 milioane de dolari, din care 7,5 milioane dolari au fost furate și risipite de frații Kheyman practic în totalitate.

Ce aţi făcut Dvs. pentru a redresa situaţia?            

Nu vreau să mă laud, dar din primul meu an de activitate în calitate de director, compania „Natur Bravo” practic a dublat vânzările faţă de anul precedent și-a acoperit integral pierderile în sumă de 19 milioane lei lăsate de fraţii Kheyman, încheind anul 2018 în plus, iar la sfârşitul anului 2019 a ajuns la cifra de afaceri de 184 milioane lei, aducând companiei profit 26 milioane de lei.

În trei ani de activitate în funcţia de director, în modernizarea fabricii de la Cupcini şi în dezvoltarea companiei au fost investiţi aproape 10 milioane euro, şi au fost majorate salariile absolut tuturor angajaților companiei. În total, în „Natur Bravo” s-au investit peste 40 milioane euro. Compania a ajuns din nou prosperă, fiind unul dintre cei mai puternici producători naţionali de produse alimentare şi făcând exporturi în mai mult de 16 ţări europene şi din CSI.

Cum a fost anul 2020?

Mai dificil decât precedenţii doi ani, având în vedere condiţiile de pandemie, care au afectat întreaga economie naţională şi noi nu am fost o excepţie. Unele dificultăţi ne-au fost create şi de fosta conducere, care a continuat să inducă în eroare organele de resort, punând presiune pe noi. Totuşi, am reuşit să păstrăm acel trend ascendent înregistrat în anii precedenţi, depăşind anul trecut și ajungând la o cifră de afaceri de peste 200 milioane lei. Aceasta ne determină să privim în viitor cu o mare doză de optimism, chiar dacă mai sunt probleme.

Care este situaţia „Natur Bravo” la moment?

Compania „Natur Bravo” SA este liderul ramurii de prelucrare a legumelor şi fructelor, precum şi unul dintre cei mai mari exportatori ai Moldovei, activând în mai multe segmente cheie precum producerea concentratului de suc de mere, producerea conservelor de legume şi fructe, a pastelor şi piureurilor. Unităţile noastre de producere sunt amplasate în oraşele Cupcini şi Ungheni, zone favorabile creşterii de legume şi fructe.

Având o experienţă de peste 45 ani de activitate în această ramură, „Natur Bravo” se mândrește cu produse după reţete tradiţionale, cât şi după reţete proprii originale, oferind practic toate tipurile de conserve din legume. Capacităţile de care dispune compania oferă posibilitatea producerii într-un ciclu închis, controlul calităţii efectuându-se la fiecare etapă a întregului proces tehnologic. Acest fapt permite îndeplinirea oricăror comenzi în termeni restrânși. Pentru producerea conservelor din fructe şi legume se foloseşte doar materie primă naturală crescută în Moldova, fiind excluşi din proces conservanţii şi coloranţii artificiali. Fabricile de conserve ale companiei sunt utilate cu linii tehnologice moderne ce permit producerea unui sortiment vast de conserve – în jur de 50 de poziții, sub brandurile „Natur Bravo” şi „Delicios”.

Experienţa bogată permite companiei „Natur Bravo” să ofere produse competitive atât pe piaţa locală, cât şi pe pieţele internaţionale. Acest lucru este confirmat şi de numeroasele diplome şi medalii câştigate la diferite expoziţii de profil.

Care e cota Dvs. de piaţă? 

Actualmente „Natur Bravo” deţine o cotă de aproximativ 30% din piaţa Republicii Moldova, exportând aproximativ 90% din producţia sa în Germania, Austria, Rusia, Ucraina, Belarus, România, Bulgaria, Ţările Baltice, Kazahstan, Azerbaidjan, Armenia şi alte ţări.

Ce aşteptări aveţi de la 2021?

În primul rând, să depăşim cât mai repede efectele pandemiei, în special cele de ordin economic, ca să putem reveni la o activitate normală. În al doilea rând, desigur ne dorim ca în sfârşit să se facă dreptate şi să înceteze presiunile asupra noastră, or ele sunt un impediment serios în dezvoltarea „Natur Bravo”.

Ce planuri de viitor aveţi?

Planurile de viitor sunt legate de „Natur Bravo”. Îmi voi folosi toate capacităţile şi abilităţile nu doar pentru a consolida poziţia companiei de lider pe piaţă, ci şi pentru a o transforma într-un adevărat ambasador al Republicii Moldova peste hotare, furnizând consumatorilor din alte ţări produse de cea mai înaltă calitate.

Share