Mai mulți deputați renunță la funcție

Mai mulți deputați renunță la funcție

Comisia Electorală Centrală (CEC) atrage atenţia că, începând cu data de 13 octombrie 2014, candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, urmează să-şi suspende activitatea în funcţia pe care o deţin.

În conformitate cu prevederile legislaţiei electorale, din momentul înregistrării lor în calitate de concurenţi electorali, îşi suspendă activitatea persoanele care, în virtutea funcţiei pe care o deţin, nu au dreptul să fie membri ai partidelor sau ai altor organizaţii social-politice (de ex.: angajaţii Ministerului Afacerilor Interne, Armatei Naţionale, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Procuraturii, Centrului Naţional Anticorupţie, Comisiei Naţionale de Integritate şi altele), precum şi persoanele cu înaltă funcţie de răspundere: a) viceprim-miniştrii, miniştrii şi viceminiştrii, membrii din oficiu ai Guvernului; b) conducătorii autorităţilor publice centrale; c) preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor; d) primarii şi viceprimarii; e) pretorii şi vicepretorii.

CEC menționează că la momentul înregistrării lor în calitate de concurenţi electorali persoanele care cad sub incidenţa art.13 alin (3) au depus o declaraţie pe propria răspundere prin care se angajau să-şi suspende pe perioada campaniei electorale activitatea în funcţia pe care o deţin.

Amintim că în şedinţa de vineri, 10 octombrie 2014, CEC a înregistrat primii 15 concurenţi electorali la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, pentru care s-a stabilit termenul de prezentare la Comisie a actelor doveditoare de suspendare a activităţii în funcţia deţinută – 15 octombrie 2014, inclusiv.

Mihaela Rotari

Share