Veaceslav Untila: Activitatea internațională a CCRM se înscrie pe un trend ascendent

Veaceslav Untila: Activitatea internațională a CCRM se înscrie pe un trend ascendent

Activitatea internațională a Curții de Conturi a Republicii  Moldova (CCRM) se înscrie pe un trend ascendent, vizibilitatea instituției supreme de audit a țării fiind deja o realitate recunoscută, a declarat, solicitat de presă, președintele CCRM, Veaceslav Untila, potrivit unui comunicat de presă.

”Motto-ul INTOSAI spune că „Experientia mutua omnibus prodest”, ceea ce, în limba română, vine să semnifice „Experiența reciprocă este benefică pentru toți”. Corelarea nevoii CCRM de inovare cu evoluţiile din domeniu pe plan mondial dictează necesitatea dezvoltării colaborării bilaterale și multilaterale cu alte Instituții Supreme de Audit (ISA), fapt ce facilitează alinierea la standardele moderne de profil și preluarea bunelor practici, înlăturarea confuziilor și lacunelor legate de implementarea și aplicarea în munca de zi cu zi a standardelor internaționale de audit. În Planul de Dezvoltare Strategică pentru perioada 2016-2020, comunicarea externă cu grupurile țintă este considerată drept un important instrument strategic pentru sporirea impactului activității CCRM”, a specificat Veaceslav Untila.

În același context, Președintele Curții de Conturi a remarcat că, pe moment, mai multe delegații ale CCRM au participat sau vor participa, în perspectivă imediată, la lucrările unor prestigioase foruri internaționale de specialitate, precum Grupul de Lucru privind IT Self-assessment (ITSA) (Elveția, Berna), Programul pentru Reforma Contabilă și Consolidarea Instituțională (EU-REPARIS) și Consolidarea auditului și a raportării în țările parteneriatului Estic (STAREP) (Bruxelles, Belgia), cea de-a III-a întrunire a Grupului de Lucru privind auditul fondurilor alocate dezastrelor și catastrofelor (Roma, Italia) etc.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în calitate de Instituție Supremă de Audit, este membră a următoarelor organizații și asociații profesionale internaționale de profil:

  • Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI);
  • Organizația Europeană a Instituțiilor Supreme de Audit (EUROSAI);
  • Asociația Instituțiilor Supreme de Audit care au în comun utilizarea limbii franceze (AISCUFF);
  • Consiliul conducătorilor organelor supreme de control financiar din statele membre ale CSI;
  • Consiliul de Guvernare EUROSAI, pentru perioada 2014 – 2020.

Doina Secrieru

Share