Prețurile pentru mâine: Benzina – cu 0,99 lei mai mult, motorina – cu 1,91 lei

Prețurile pentru mâine: Benzina – cu 0,99 lei mai mult, motorina – cu 1,91 lei

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat prețul maxim de referință, stabilit la data de 09.03.2022 aplicabil pentru data de 10.03.2022, informează OFICIAL.

Astfel, benzina va costa 26,68 lei per litru, cu 99 de bani mai mult decât astăzi, iar motorina va costa 25,02 lei per litru, cu 1,91 lei mai mult.

Amintim că, prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere și sunt calculate reieșind din următoarele:
PL – valoarea medie a cotațiilor medii Platts pentru 14 zile anterioare zilei efectuării calculului;
CV – rata oficială medie de schimb a monede inaționale în raport cu dolarul SUA pentru 14 zile anterioare zilei efectuării calculului;
MC – marja comercială specifică; AC și TVA cota accizelor și taxa pe valoarea adăugată aplicate în conformitate cu Codul Fiscal al Republicii Moldova.

Cristina Gurez

Share